Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Аз чувствам на своята същност естество:

Тъй усещането проговаря

И в озарения от Слънце свят

Себе си с потоците светлинни съединява;

На мисленето иска то

Жар към яснотата да дари

И човека и света

В единство здраво да обвърже.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести