Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Да бликне иска от лоното на световете

Възраждайки блясъка сетивен, радостта от Битието.

Тя на мисленето мое силата открива

Подготвена от Божиите сили,

Които мощно вътре в мен живеят.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница