Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Укрепва силата на мисълта

Ведно с раждането на Духа,

Избистря тя смътните впечатление сетивни

До пълна яснота.

И щом изобилието на душата

С мировия ход поиска да се слее

На сетивата откровението трябва

На мисленето светлината да приеме.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести