Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Вътре в естеството на човека

Влива се богатството на сетивата

Открива себе си мировият Дух

В отражението на окото човешко

Което силата своя от него

да съгради отново ще трябва.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница