Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
От мирови пространства светлината,

В мен да живее мощно продължава:

Тя превръща се в душевна светлина

И свети в дълбините на Духа,

Тъй че плодовете да роди,

С които Азът на човека от Мировия Аз

На времето във хода ще съзрее.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести