Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Да внася духовна светлина в мировата зимна нощ

Е на моето сърце копнежът свят,

На душата кълновете озаряващи

В лоново всемирно прорастват

И Божието Слово прогърмява в мрака сетивен

Просветлявайки Битието изцяло.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести