Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Във външния сетивен свят

Изгубва силата мисловна битието свое;

Духовни светове отново

Човека, потомъка свой, там откриват,

Който зародиша си - в тях

Но душевния си плод

В себе си да намери трябва.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница