Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Едва сега света усещам аз

От съпреживяващата ми душа лишен

Животът би съществувал само в лед и пустота

И безсилен себе си да изяви

В душите себе си градящ отново

В себе си едиствено смъртта той би открил.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница