Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Усещам аз сила чужда, плодотворна

Нарастваща, на мен самия тя ме поверява

Поникващия кълн усещам аз

И озаряващо пречувствие изтъкава в мен

На себесъзнанието вътрешната мощ.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница