Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Аз чувствувам като от магия завладян

Всред мировия блясък съзиданието на Духа:

В сетивна приглушеност

Истинската моя същност то обгръща,

И сила ми дарява:

Онази, която в своята немощ,

Моят Аз безсилен е на себе си да придаде.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница