Антропософско Общество в България - "Антропософски календар на душата"
 
   
 
 
Рудолф Щайнер

"Антропософски календар на душата"

Йоаново настроение


На мировата красота сиянието

То подтиква ме от дълбините на душата

Божиите сили на живота мой

В миров полет да разгърна;

Сам себе си да изоставя

И с упование да се намеря

В мировата светлина и в мировата топлина

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница