Антропософско Общество в България - "Антропософски календар на душата"
 
   
 
 
Рудолф Щайнер

"Антропософски календар на душата"

Деветнадесета седмица


По тайнствен път дарът нов

Със спомена да обгърна аз,

Ето следващата цел на стремежа мой:

Укрепващ ме, той собствените мои сили трябва

В душата моя да пробуди

Изграждайки ме, на мен самия да ме върне.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница