Антропософско Общество в България - "Антропософски календар на душата"
 
   
 
 
Рудолф Щайнер

"Антропософски календар на душата"

Коледно настроение


Усещам аз като от магия освободен

Младенецът на Духа в душевната утроба;

В светлината на сърцето

Роди святото Мирово Слово

На надежда небесния плод

Който ликуващ световете превзема

От Божието лоно на съществото мое.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница