Антропософско Общество в България - "Антропософски календар на душата"
 
   
 
 
Рудолф Щайнер

"Антропософски календар на душата"

Четиридесет и втора седмица


И в този зимен мрак

Към проявление на собствената мощ

Душата неуморно стреми се,

В тъмнината да я направлява

И чрез топлината на сърцето

Да предусети откровението на сетивата.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница