Антропософско Общество в България - "Антропософски календар на душата"
 
   
 
 
Рудолф Щайнер

"Антропософски календар на душата"

Пета седмица


Светлината, която от дълбините на Духа

Съзидателно в пространството тъче

На Боговете делата изявява:

Покълва в нея естеството на душата

Устремена към мировото Битие

И възкресена от вътрешната власт

На себесъзнанието мое.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница