Антропософско Общество в България - "Антропософски календар на душата"
 
   
 
 
Рудолф Щайнер

"Антропософски календар на душата"

Петдесет и втора седмица


Щом от дълбините на душата

Духът обръща се към мировото Битие

И красота се носи из пространствените широти,

Тогава от небесните далнини

Сила жизнена в човешките тела приижда

И свързва, с действия и мощ,

Естеството на Духа с битието на човека.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница