Антропософско Общество в България - "Антропософски календар на душата"
 
   
 
 
Рудолф Щайнер

"Антропософски календар на душата"

Шеста седмица


От себелюбие възникнал

Азът мой себе си намира

Като откровение на световете

Всред силите на време и пространство;

Светът, той навред показва ми

Като божествен първообраз

На изображението свое истинността.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница