Антропософско Общество в България - "Антропософски календар на душата"
 
   
 
 
Рудолф Щайнер

"Антропософски календар на душата"

Осма седмица


Нараства силата на сетивата

Ведно с на Боговете делата

Смалява тя мисловната мощ

До образите смътни на съня.

Щом божествената същност

С душата ми поиска да се слее

Тогава човешкото мислене

В сън смирено да потъне трябва.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница