ЛЕКЦИИ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА АНТРОПОСОФСКОТО ОБЩЕСТВО
Лекции върху историята на Антропософското Движение и Антропософското Общество

GA Заглавие Град Година
254 Окултното движение през XIX век и връзката му със съвременната култура Дорнах 1915
257 Изграждане на антропософската общност Дорнах, Щутгарт 1923
258 История и предпоставки на Антропософското Движение във връзка с Антропософското Общество Дорнах 1923
260 Коледният конгрес 1923/24 за учредяването на Единното Антропософско Общество - 1923
260a Устав на Единното Антропософско Общество и на свободния университет за Духовна Наука - -
261 Нашите мъртви. Беседи, мисли и медитативни напътствия Касел 1906-1914
262 Рудолф Щайнер / Мари фон Сиверс: кореспондениция и документи - 1901-1925
264 Към историята на езотеричната школа и от работата на нейната първа секция - 1904-1914

 
  Антропософски вести