СПЕЦИАЛНИ ЛЕКЦИИ
Художествено формиране на говора

GA Заглавие Град Година
280 Методика и същност на формирането на говора - от Рудолф Щайнер и Мари Щайнер фон Сиверс - бележки, семинари - 1919-1924
281 Изкуството на повторението и декламацията - от Рудолф Щайнер и Мари Щайнер фон Сиверс - 1912-1924
282 Формиране на говора и драматично изкуство. Драматичен курс от Рудолф Щайнер и Мари Щайнер фон Сиверс - 1912-1924

 
  Антропософски вести