СПЕЦИАЛНИ ЛЕКЦИИ
Лекции пред строителите на Гьотеанума

GA Заглавие Град Година
347 Познанието за човека с оглед на тялото, душата и Духа. Върху предишните състояния на Земята Дорнах 1922
348 Върху здравето и болестта. Основи на едно духовно-научно учение за сетивата Дорнах 1922-1923
349 За живота на човека и земята. Същност на Християнството Дорнах 1923
350 Ритмите в Космоса и в човека. Как се стига до виждане в духовните светове Дорнах 1923
352 Духовно-научно разглеждане на природата и човека Дорнах 1923
353 Историята на човечеството и светогледите на културните народи Дорнах 1924
354 Сътворението на света и на човека Дорнах 1924

 
  Антропософски вести