ОСНОВНИ ТРУДОВЕ
Съчинения

GA Заглавие Град Година
1 Въведение в естествено-научните съчинения на Гьоте - 1883-1897
1a Естественонаучните съчинения на Гьоте с обяснителни бележки в текста - 1883-1897
2 Гьоте: основни линии в теорията на познанието, съобразени с идеите на Шилер - 1886
3 Истина и наука. Въведение към "Философия на свободата" - 1886
4 Философия на свободата. Основни принципи на модерния светоглед - 1894
5 Фридрих Ницше - борец срещу своята епоха - 1895
6 Гьотевият светоглед - 1897
7 Мистиката в зората на съвременния духовен живот и нейното отношение към модерния светоглед - 1901
8 Християнството като мистичен факт и Mистериите на древността - 1902
9 Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на света - 1904-1905
10 Как се постигат познания за висшите светове - 1904-1908
11 От "Акашовата хроника" - 1905-1908
12 Степени на висшето познание - 1910
13 Въведение в Тайната Наука - 1910
14 Четири мистерийни драми - 1910-1913
15 Духовното ръководство на човека и човечеството - 1912
16 Път към себепознание на човека - 1912
17 Прагът на духовния свят - -
18 Загадките на философията - 1913
20 Върху загадките на човешкото същество - 1916
21 Върху загадките на душата - 1917
22 Откровението на Гьотевия дух и неговия "Фауст" и приказката за "Змията и Лилията" - 1918
23 Същност на социалния въпрос - 1919
24 Статии върху троичното устройство на социалния организъм - -
25 Космология, религия и философия - 1922
26 Ръководни антропософски принципи. Антропософски път на познание. Мистерията на Михаил - 1924-1925
27 За разширение на лечебното изкуство според духовно-научните познания - 1925
28 Моят жизнен път - 1923-1925

 
  Антропософски вести