ОСНОВНИ ТРУДОВЕ
Събрани статии

GA Заглавие Град Година
29 Избрани съчинения върху драматургията - 1889-1890
30 Методични принципи на антропософията. Избрани студии върху философията, естествознанието, естетиката и психологията - -
31 Избрани съчинения за епохата и културата - 1887-1901
32 Избрани съчинения върху литературата - 1884-1902
33 Биографии и биографични скици. Шопенхауер - Жан Паул - Уланд - Виланд - -
34 Избрани статии он списанието "Луцифер" и "Луцифер гнозис" - -
35 Философия и Антропософия - 1904-1923
36 Гьотеанумът всред културната криза на днешната епоха - -

 
  Антропософски вести