ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ
Лекции в \"Дома на Архитекта\" в Берлин 1903/4 и 1917/18 год.

GA Заглавие Град Година
51 Върху философията, историята и литературата Берлин 1901-1905
52 Светоглед и спиритуална психология Берлин 1903-1904
53 Произход и цел на човека. Основни понятия на Духовната Наука - 1904-1905
54 Загадките на света и Антропософията Берлин 1905-1906
55 Познанието на свръхсетивния свят в нашата епоха и значението му за днешния живот Берлин, Кьолн 1906-1907
56 Познанието на душата и на духа Берлин, Мюнхен 1907-1908
57 Къде и как можем да открием Духа Берлин 1908-1909
58 Метаморфози на душевния живот. Пътища на душевните изживявания - том I Берлин 1909-1910
59 Метаморфози на душевния живот. Пътища на душевните изживявания - том II Берлин 1910
60 Отговори на Духовната Наука върху големите въпроси на Битието Берлин 1910-1911
61 Историята на човека в светлината на духовното изследване Берлин 1911-1912
62 Резултати от духовното изследване Берлин 1912-1913
63 Духовната Наука като дар на живота Берлин 1913-1914
64 Из една съдбовна епоха Берлин 1914-1915
65 За духовния живот на средна Европа Берлин 1915-1916
66 Дух и материя, живот и смърт Берлин 1917
67 За вечната същност на човешката душа. Безсмъртие и свобода Берлин 1918

 
  Антропософски вести