ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ
Лекции през интервала 1906 - 1924 год.

GA Заглавие Град Година
73 Допълване на днешните науки чрез Антропософията Цюрих 1918
74 Философията на Тома Аквински Дорнах 1920
76 Плодотворното въздействие на Антропософията върху специалните научни дисциплини Дорнах 1921
78 Антропософията - корените на нейното познание и нейните приноси към живота Щутгарт 1921
79 За реалността на висшите светове Кристияния (Осло) 1921
83 Мировата противоположност между Изтока и Запада. Пътища за нейното преодоляване чрез Антропософията Виена 1922
84 Какво искаше Гьотеанума и какво е длъжна да направи Антропософията - 1923

 
  Антропософски вести