Управителен съвет

председател: д-р Трайчо Франгов

секретар: Георги Акабалиев

отговорник за работните групи: Йордан Димитров

връзка с Гьотеанума: д-р Трайчо Франгов

Антропософски вести: Диана Ботушарова

касиер: Александър Бояджиев

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница