Антропософско Общество в България - Бъдещ професионален семинар
 
   
 
 
Бъдещ професионален семинар

Сдружение "Приятели на Валдорфската педагогика"

моли всички желаещи да се включат в бъдещ професионален семинар по Валдорфска педагогика да заяват това, изпращайки на weli.jordan@gmail.com или на waldorf.bg@gmail.com своите данни (име, пощенски и e-mail адрес, тел., образование, месторабота и особено мотивация).

Семинарът ще бъде тригодишен, с по два или три курса на година във ваканционно за нашите училища време. Основната му цел ще бъде да подготви детски и класни учители, които да основат и работят в бъдещите Валдорфски детски градини и училища в България.

Ако имате желание и възможност да се включите, заповядайте!


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница