Сергей Прокофиев - Тема на годината 2002 / 2003
Сергей Прокофиев
Тема на годината 2002 / 2003

Човекът в полето на напрежение между Ангелите и противоположните сили

Тема на годината

нередактиран превод

След серията от теми, извлечени от Михаиловата конференция 1993 г. - Мистериите на Прага, за инициативата, за Акаша, за мъдростта /София/, за бездната, за любовта и свободата - които бяха предложени като основна ориентация на работата, темата на 2001/2002 г. откри нов цикъл, посветен на изучаването на Духовните Йерархии. Годината 2001/2002 беше по-специално центрирана върху себепознанието и света на Йерархиите; тази работа бе продължена тази година с темата "Човекът в полето на напрежение между Ангелите и противоположните сили".

Трагедията на 11 септември и нейните драматични последици белязаха със своя печат началото на новия век. Като с гръмотевичен удар тези събития белязаха влизането на човечеството в третото хилядолетие на християнската ера. Симптоматиката на фактите позволява да си дадем ясно сметка, че противопоставянето между силите на доброто и силите на злото - което има произход винаги в сърцата на хората, за да се изрази после във външните събития - достига нечувани до сега размери и предел. Нужно е да се констатира, че от гледна точка на Духа днешният човек повече от всякога се намира в полето на напрежение между света на Духовните Йерархии и тези на противоположните сили. Тази ситуация се характеризира така: преди повече от век човечеството премина Прага върху плана на своето физическо и духовно развитие. То сега има задача да накара да се изкачат в съзнанието на индивидуалния Аз събитията, които се разиграват отвъд Прага.

Антропософията бе дадена на човека, за да му помогне в тази задача, следвайки един вътрешен път. Само като направи свои познанията, предложени от Антропософията, човекът започва съзнателно да взема участие в много важното за нашето време съпоставяне между силите на доброто и на злото, за да намери като свободно същество своя път в света на Ангелите и на противоположните сили.

По всяка вероятност дейността на Йерархиите и тази на противоположните сили се изявяват по съществено различен начин. Благотворните сили държат изцяло на човешката свобода и от този факт са зависими от доброволното сътрудничество на хората. Те могат да помагат на хората само ако те се издигнат до тях чрез един път на индивидуално търсене и чрез общата работа в смисъла на поставени в обратна посока култ /конференцията от 3 март 1923 в СА-257/. Поведението на Михаил по отношение на човека е типично за целостта от йерархични сили на доброто. В качеството си на "духовен герой на свободата", Михаил е една същност, която не открива нищо, ако не му се донася това. което е изработено на Земята чрез усърдна духовна работа /конференцията от 13 януари 1924 г. в СА-233а/. Духовната работа на човека, следователно, играе определяща роля за неговата връзка с йерархичните сили на доброто.

По съвсем друг начин стоят нещата с дейността на противоположните сили. Те се промъкват директно в подсъзнанието на хората, което затъмняват; това завършва с обсебването на хората от тези сили. Човечеството днес се намира пред алтернативата да се обърне съзнателно към Духа или да продължи своето падение в пропастта на това, което е подчовешко.

Ето кое мотивира избора на темата "Човекът в полето на напрежение между ангелите и противоположните сили", която Гьотеанумът ви пожелава да сложите в центъра на антропософската работа за 2002/2003 г.

Сергей Прокофиев,
за управителния съвет и школата за духовна наука