Тема на годината 2003 / 2004
Тема на годината 2003 / 2004

Метаморфозите на интелигентността и съотговорността в развитието на съвременния свят

Тема на годината

нередактиран превод

Вместо общата ориентация за работата в Обществото, Колегиумът в Гьотеанума предлага годишна тема, която може да се вмести в разширения цикъл, разделен в много години. Цикъл от този род, посветен на Духовните Йерархии, се отвори през 2001/2002 година. Началната тема, с една най-обща концепция, беше "Човешкото същество в своето себепознание и светът на йерархиите"; после дойде "Човекът в полето на напрежение между Ангелите и противоположните сили". С темата от тази година Колегиумът в Гьотеанума приканва към централизиране на работата върху действието, което Духът на Времето - Михаил, както и неговите противостоящи, упражняват върху мисловната активност на човека.

Миналата година въпросът за човешкото същество между Доброто и Злото беше в центъра на нашата антропософска работа. Изхождайки от там, предлагаме да продължим тази тематика, като се приближаваме към нея чрез един от нейните аспекти, чийто принос е от най-актуалните: Метаморфозите на интелигентността и съотговорността в събитията на съвременния свят.

Способността на съзнателно самоопределяне

Борбата между Доброто и Злото не протича вън от човека, тя се води преди всичко на сцената на човешкото съзнание. Днес ние сме съпоставени на този парещ въпрос, обхващащ както индивида, така и човечеството в неговата цялостност: "Искаме ли да поемем върху себе си отговорността за това, което вършим, или да се отдадем, безотговорно, на анонимни манипулиращи инстанции, които затварят нашето индивидуално различаване?" Изходът на борбата, водеща се на терена на човешкото съзнание зависи в най-голяма степен от начина на мислене, с който ние се свързваме, от природата на интелигентността, която искаме, определяща за нашето поведение.

В степента, в която няма индивидуални решения от наша страна, еволюцията на мисълта е в днешно време в един стадий, в който тенденцията на интелигентността е към механизация и разрушаване. Всичко онова, от което нахлуват в съвременния свят разрушителни сили - войни, бедност, унищожаване на околната среда, груба сила, терор -, всичко това е, в крайна сметка, продукт от определена мисловна форма. Но поведението на един Виктор Франкъл или на един Имре Кертец, които, по примерен начин, са направили себе си господари на своята съдба в концентрационен лагер - или, които са намерили своята съдба единствено в този вид на отсъствие на съдба -, това поведение е също израз на една мисловна форма, която позволява на човешкото същество да се осъзнае за своята способност да се самоопределя.

Идея - идеали - дела

От 90-те години на последния век нататък изследванията върху интелигентността показаха, че едно интелигентно поведение не се състои единствено в обосноваването съгласно разумна логика, а също и в знанието например да се управляват по разумен и отговорен начин ситуации, в които човек се намира съпоставен на самия себе си, на своя ближен, на актуалността: това, на което, между другото, дава предимство Хауърд Гарднър. Въпросът на самоопределеността на човешкото същество като последствие за неговата свобода и неговата отговорност е директно свързан с възможността да се открие духовен елемент в неговото собствено същество, да се превърне той в зародиш на неговото собствено развитие, да трансформира идеите в идеали, откъдето да черпи мотивите за своите дела.

Познание и моралност

Това одухотворяване на мисълта Рудолф Щайнер подбужда вече в своята "Философия на свободата". То всъщност е самата основа на цялата Антропософия като наука за Духа, и достига връх в този вид завет, какъвто са "Писмата на Михаил". В качеството си на Дух на настоящето време, Михаил е духовно Същество, искащо човешката свобода, която като последствие се намира само в областта, в която един доброволен ход на мисълта е способен да улови едновременно сърцето и волята.

В този смисъл Антропософската Духовна наука е път на познание, позволяващ на всеки един човек да се свърже с истинския Дух на Времето. В нея познание и моралност, мисъл и активен смисъл на отговорността са неразривно свързани.

Да се направи този път плодотворен за нуждите на различни области на живота и да стане, от този факт, фактор на цивилизацията, ето това лежи на сърцата на хората, които работят заедно в Школата на Духовната наука като общество за формиране и изследване. Тази задача, най-благородната и най-необходимата на Школата, свързана с Антропософското Общество, иска в актуален контекст да бъде засилена в две направления: навътре, в ангажираността по пътя на развитието, и навън, в импликирането в днешните проблеми и общественото действие.

Тези два аспекта се обуславят един друг, и отварят в посоката на съотговорността в съвременните събития и пробуждат в основата си нещата по такъв начин, че да се употребява интелигентността.

Метаморфози на интелигентността

Писмата на Михаил, които Рудолф Щайнер публикува редовно за членовете на Антропософското Общество след Коледния конгрес, третират метаморфозите на интелигентността в един широк еволюционен контекст, едновременно исторически и космически. При изучаването на тези писма може да се открие извор на сила, защото стилът, в който те са съставени може сам по себе си да запали и оживи мисловната активност на онзи, който има към тях сериозен интерес. За изучаването на темата на годината препоръчваме също и трите конференции в Арнхайм, където са третирани същите въпроси, но този път в перспективата на необходимите за еволюцията на Антропософското Общество условия. Впрочем там ще намерите възможност да почетете паметта на Ален дьо Лил, починал преди 800 години!

И накрая става така, че цялостността от предложени теми е също в тясна връзка с нашата основна активност на Гьотеанума тази и следващата година: "Фауст" на Гьоте е всъщност драмата на познанието и на живота на модерния човек, стремящ се да се самоопредели в качеството си на индивид и който, в своята екзистенциална неизбежна конфронтация със Злото, следва своето човечество.

 

Хайнц Цимерман, Бодо фон Плато
за Управителния Съвет и Школата за Духовна Наука
 
Препоръчвана литература
 1. Ръководни антропософски принципи:
  • "В зората на Михаеловата епоха"
  • "Духовното състояние на човека преди настъпването на епохата на Михаел"
  • "Пътят на човека преди настъпването на епохата на Михаел и пътят на Михаел"
  • "Задачата на Михаил в сферата на Ариман"
  • "Опитностите и изживяванията на Михаел през време на изпълнението на неговата космическа мисия"
  • "Бъдещето на човечеството и дейността на Михаел"
 2. "Езотерично разглеждане на кармичните връзки" - том VI:
  • три лекции, изнесени в Арнхайм от 18 до 20 август 1924 год.