Вирджиния Сийз - Тема на годината 2004 / 2005
Вирджиния Сийз
Тема на годината 2004 / 2005

Метаморфозите на космическата интелигентност и вътрешното усъвършенстване

Тема на годината

нередактиран превод

През 2004 год. се навършват сто години откакто Рудолф Щайнер прави въведение в пътищата за развитие и усъвършенстване на вътрешните способности, подходящи за хората от съвременната епоха. Изложението на тези пътища е следствие от промененото състояние на съзнанието, което се утвърждава във всички области на живота и културата от края на XIX век насам. Сега зависи от свободата на всеки човек да използва собствената си сила на мислене, за да постигне връзка със "свръхсетивното познание за света и мисията на човека" (подзаглавието на немското издание на книгата "Теософия" от Рудолф Щайнер, която представлява въведение в тази тема). Едновременно с това, Рудолф Щайнер описва за пръв път в "Как се постигат познания за висшите светове" условията и мотивите за това вътрешно развитие, което се свързва с основните въпроси на настоящата епоха. Отговорът е толкова сложен, колкото и директен: Свръхсетивното познание ни се разкрива чрез себевъзпитание, тъй като "у всеки човек са стаени способности, благодарение на които той може да постигне познание за висшите светове".

Сърцето трябва да стане нашия помощник

Тази година бихме искали да продължим темата от миналата година ("Метаморфозите на интелигентността и съотговорността в събитията на съвременния свят"), като насочим вниманието си най-вече към метаморфозата на интелигентността, която ни дава възможност да одухотворим мисленето си чрез усъвършенстване на вътрешните човешки качества. Тук възниква екзистенциален въпрос за съвременниците ни, чиито пътища са ги довели до творчеството на Рудолф Щайнер. Наистина ли искам да насоча ежедневното си мислене (интелигентността, конто е станала земна и материалистична) по пътя на одухотворяването? Който може да отговори положително на този въпрос, може да отправи поглед в една нова посока: "Трябва да се говори най-вече на сърцата. Сърцата трябва да станат помощници на Михаел в завладяването на интелигентността, която е свалена от небето на земята" (Арнхайм, 20 юли 1924 год.)

Ако хората се чувстват призвани да станат помощници на Михаел в този смисъл, тогава започна да се развива едно ново вътрешно усъвършенстване с център човешкото отношение към Христос. "Михаел иска да ни даде правилната ориентация за света, заобикаляш човека, за опознаването му или за действията му в него. Човекът трябва да намери пътя към Христос вътре в себе си". (Михаелово писмо от 2 ноември 1924 год.) Това е метаморфоза на интелигентността, която избира пътя през сърцето към едно християнско одухотворяване на мисленето. Рудолф Щайнер описва основните аспекти на този процес в "Етеризацията на кръвта. Намесата на Христос в Земната еволюция".

Така предлаганата тема на годината открива още един подход към Гьотевия Фауст, който представя състоянието на човешките същества в епохата на Съзнателната душа. От една страна Фауст страда от високо развитата си, но духовно сляпа дарба на интелигентност, а от друга страна - от препятствията, които не му дават възможност да постигне вътрешното усъвършенстване, към което се стреми в свободната си воля. Част от победата му в края на трагедията се състои във факта, че той не прибягва до помощта на старите си магически умения в драматичния си разговор с Грижата. Той се среща с нея по-скоро като човек с нова свободна воля. В този смисъл представленията от новата постановка на Фауст от Великден до лятото на 2004 год. ще бъдат основна част от дейността ни в Гьотеанума за много посетители и членове от пял свят. На празника на Михаел ще разгледаме темата на годината от гледна точка на работата, представена в областите на различните секции, а на Коледа ще разгледаме общите антропософски перспективи във връзка с вътрешното усъвършенстване.

Вирджиния Сийз
за Управителния Съвет и Школата за Духовна Наука

Препоръчвана литература:
 1. Ръководни антропософски принципи:
  • "Изживяването на Михаел-Христос от човека"
  • "Коледно съзерцание: Мистерията на Логоса"
  • "Небесна история, митологическа история, земна история"
  • "Мистерията на Голгота"
 2. Езотерично разглеждане на кармичните връзки:
  • том VI, лекция от 20 юли 1924 год.
 3. Езотерично Християнство:
  • "Етеризацията на кръвта. Навлизането на Христос в човешката еволюция", лекция от 1 октомври 1911 год.
 4. Как се постигат познания за висшите светове.