Рудолф Щайнер - Въздействието на Духовните Същества върху човека. Забележки
Въздействието на Духовните Същества върху човека

Забележки

Бележки

GA-102

превод от руски: Петранка Георгиева

нередактиран превод

Относно текста: Текстът на този том от лекции е подготвен въз основа на стенограмите на Валтер Вегелан, който е записал много лекции на Рудолф Щайнер преди и по време на първата световна война.При подготовката на първото издание отсъствали някои записки към лекцията от 16 май 1908г. /десета лекция от този том/, които в последствие се намерили, и при второто издание на основа записките на Вегелан и на други слушатели са направени допълнения както към тази лекция, така и към някои други лекции.

Съгласно указанията на Рудолф Щайнер, думата "Теософия" в ранните издания, където това било възможно, било заменена с думата "Духовна Наука", "Наука за Духа" или "Антропософия". Рудолф Щайнер искал да избегне смесването с Теософското общество, от което Антропософското общество се отделило в резултат на тежък конфликт.Това изменение е запазено в даденото издание. Там където останала думата "Теософия", под това трябва да се разбира основата от Рудолф Щайнер и от самото начало самостоятелно представляващата духовна наука, както тя им е представена в неговия труд "Теософия".

За трудовете на Рудолф Щайнер се посочва номер на тома в Gesamtausgabe, GA, излязъл на немски език в Дорнах.

* От докладите , които се изнесоха тук в последно време…….."Mythen und Zeichen" (GA 101, лекция от 14 октомври 1907), "Grundelemente der Ezoterik"(GA 93a, лекции четени от 26 септември до 5 ноември 1905г.)

* лекция за "Отче наш": лекция от 28 януари 1907г., Берлин, GA97 "Ursprungsimpulse der Geisteswissenshaft"

* на достатъчно интересната книга, написана неотдавна от министъра на един не голям двор :Vladan Georgewisch, "Das Ende der Obrenowitsch", Leipzig 1905. Има се в пред вид Драган Машин, убит заедно с Александър 1 Сръбски на 11 юни 1903г. В Белград.

* Вагнер Рихард, 1813-1883, немски композитор, автор на музикалната драма "Тристан и Изолда" "тангейзер", "Пръстена на Небелунгите".

* от предишните лекции видяхме: първа лекция от дадения цикъл, а също виж забележката за стр.13

* как силите горни слизат и се издигат….. "Фауст" Гьоте, 1, Нощ.

* "същества изпълнени с очи" Апокалипсис 4, 6-8

* жертващ себе си: Апокалипсис 5,6 и следва.

* Канто-Лапласова теория: представата на Кант/1724-1804 г./ и Лаплас /1749-1827/ за възникването на нашата планетарна система.

* в едно американско списание: и до сега нито изследователя, нито списанието са намерени.

* което неотдавна било открито в една бернска лаборатория : Проф. Д-р Емил Берн : "Das Chlorophyll als Pharmakon" Leipzig, 1932 ( Първа публикация в "Информационн листовка за швейцарските лекари", №15, 1916г.) Рудолф Щайнер е можел това да спомене още в 1908 г. Доколкото бил личен познат на семейство Берн. Г-жа проф. Берн е била член на Теософското, а по-късно на Антропософското общество и ръководителка на Йоан-цвайг в Берн.

* не бива да се говори за сходство на хлорофила с кръвта: Берн в своята книга говори както за сходство, така и за различия, кръвта е свързана с желязото подобно на това, както хлорофила с магнезия.

* "колко далече сме отишли сега напред!"израз на Вагнер, "Фауст" Гьоте, 1, Нощ.

* в което те живеят и действат : дословно "leben und weben",/ виж също "Деянията на Апостолите ", 17,28 : "ние живеем и се движим и съществуваме"/.

* " Из летописа на света" : "Aus der Akascha-Chronik", GA11"

"Духовна наука"

* което наричат Акашова хроника : виж забележката за стр. 84

* хладниеви звукови фигури: Открити от Ернст Хладни /1756-1827/немски физик.

* сугар, херул, бруктер: представители на древните западногермански племена.

* " Аз и отец Авраам едно сме"виж също Римл. 4.16.

* ние знаем, че възрастта на древните патриарси: виж Второзаконието в смисъла на Спиноза: Барух де Спиноза /1632-1677/. Виж неговия основен труд "Етика".

* "Те закрили лицето си пред Свещения агнец": ср. Откр.4

* Страшния съд, Възкресение : Йоан, 6, 39 и следва

* "Ако който идва към мен….." Лека, 14,26

* Хаммурапи : 1793-1750 до р.х., владетел на Вавилон, съставител на кодекс от закони.

* " Аз и Отец едно сме" Йоан, 10, 30.

* "било е, е и ще бъде": По свидетелство на Плутарх, тези думи били изрисувани в храма на Изида в Саис Египет.

* работи в три северни страни: март и април 1908, лекции в Лунд, Малмьо, Стокхолм, Упсал, Осло, Гьотеборг и Копенхаген.

* така наречения Сребърен кодекс: Готическия свещеник Вулфил превел Библията в 4 тома на готски език.Най-почитаната германска ръкопис написана със златни и сребърни букви на пурпурен пергамент. Тя е съхранена само частично и била открита в 16 век в абатството Верден в Рур, след това тя попаднала в Прага, после в Швеция, и от там в Холандия, където тя била сложена в сребърна подвързия /от тук идва името Сребърен кодекс). Сега се съхранява в библиотеката на университета в Упсал.

* Из трите открити лекции в Стокхолм …..един: За основната мисъл на "Пръстена на Нибелунгите", 1 април 1908г., никакви записки няма запазени.

* душевното зърно "Парсифал" : виж Rihard Wagner "Mein Leben 11" по-късно в "Парсифал" лято 1882г.

* саги и митове: виж "Mythen und Zeichen", 4 лекции в Берлин 7, 14, 21, 28 октомври 1907

* при древноеленските анатоми : Преди всичко Демокрит и Епикур. Виж Рудолф Щайнер "Загадки на философията" GA18/ Духовно познание"2002/

* психологична книга: Hermann Ebbinghaus (1850-19090, "Abiss der psychologie"(Leipzig 1908). В главата "Взаимодействие и паралелизъм" авторът излиза срещу представата за това, че мозъкът е инструмент на душата, и за психо-физическия паралелизъм.

* Този, който търсите, Него там вече го няма: Ср. Мф. 28,5-6.

* Великия синтез: лекция от 27 май 1921г., в том 203 "der Ostergedankeq die Himmelfahrtsoffenbarung und das Pfingstgeheimnis".

* книгата на Енох: древно еврейски свещен текст, не влязъл в Библията, в гл. 20 там са назовани Уриел, Рафаел, Рагуел, Михаил, Саракаил, Гавраил, Ремиил, в гл. 40 четирите архангела: Михаел, Рафаел, Гавраел и Фануил.

* Джордано Бруно, 1548-1600, италиански философ. Неговата представа за Вселената и множеството на световете довела до конфликт с църковните догми. Завършил живота си на кладата на инквизицията. Основен труд " " Dell"infinito, universo e mondo", 1584.

* "ние сложихме ръце в Неговите рани" сравн.1, Ин 1.1

* съобщения за "напредналите теософи": виж встъпителната част на 1 и 3 лекция

* те са наречени в различните теософски учения "елементарни духове":виж напр. Парацелс "Liber de Nimphis, sylphis,Pygmdeid et salamandris" Bern 1960

* "и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни" ин.8.32

* измислици за всичко-същество и всичко-одушевеност: препоръка романа на Bruno Wille/ 1860-1928/ "Offenbarungen des Wacholderbaumes"; Wilhelm Boelsche /1861-1939. "Mein Lebensgang" GA28

* "преди макар, че бе Авраам Аз съм": Ин.4.9

* тъй като иудеи и самаряни не общуват : Ин.4.9

* един известен архитект: Freiherr Heinrich von Ferstel, /1828-1883/, работил във Виена.

* Бьоклин Арнолд /1827-1901/, швейцарски художник,Неговата "Пьета" се намира в художествения музей в Базел.

* " звучат в хармония Вселените…." :Гьоте, "Фауст" 1, Пролог.

* "тоз шум чуват…..":"Фауст"11, сцената с Ариел

* когато пред мен звучи оркестърът: цитат от Рихард Вагнер "Eine Pilgerfahrt zu Beethoven.

* Шекспир и Бетховен: виж Richard Wagner "Bethoven", "Mein Leben".