08 април 2008:
Лекция на д-р Инго Юнге в раздел "Литература"

17 март 2008:
Представяне на две книги на доц. д-р Иванка Кирова
В раздел "Инициативи" можете да намерите информация за предстоящото представяне на последните две книги на доц. д-р Иванка Кирова.

17 март 2008:
Представяне на новата книга на Лиана Антонова
В раздел "Инициативи" можете да намерите информация за предстоящото представяне на най-новата книга на Лиана Антонова.

15 март 2008:
"Живях в Коми" на д-р Иванка Кирова
На сайта е качена информация за книгата на д-р Иванка Кирова "Живях в Коми от сумрака на тайгата до светлината в Духа".

12 март 2008:
Нов брой на "Антропософски вести"
На сайта е качен новият брой на "Антропософски вести".

07 март 2008:
Покана за Великденски празник
В раздел "Инициативи" на сайта можете да намерите покана за предстоящия Великденски празник в София.

06 март 2008:
Нови материали в раздел "Социална терапия"

...
46
...
 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница