"Рудолф Щайнер"

Александър Бояджиев

бул. "Христо Смирненски" 8-12

тел. 0888 406 095

всяка неделя от 17 часа

Работа по "Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и четирите големи празника" на Рудолф Щайнер

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница