Антропософско Общество в България - Антропософски книги, лекции и статии
 
   
 
 

Рудолф Щайнер

Макрокосмос и Микрокосмос

Големият свят и малкият свят. За естеството на Душата

GA-119

11 лекции, изнесени във Виена от 21 март до 31 март 1910 год.

По стенографски записки, непрегледани от автора.

превод от английски: Радослав Радев


Съдържание
 • Първа лекция
 • Виена, 21 март 1910 год.

  Светът зад гоблена на сетивните възприятия. Екстаз и мистично изживявяне.

 • Втора лекция
 • Виена, 22 март 1910 год.

  Сънищният и будният живот по отношение на планетите.

 • Трета лекция
 • Виена, 23 март 1910 год.

  Вътрешният път, следван от мистика. Изживяване на годишния кръговрат.

 • Четвърта лекция
 • Виена, 24 март 1910 год.

  Способностите на човешката душа и тяхното развитие.

 • Пета лекция
 • Виена, 25 март 1910 год.

  Египетските Мистерии на Озирис и Изис.

 • Шеста лекция
 • Виена, 26 март 1910 год.

  Опитности на Посвещението в северните Мистерии.

 • Седма лекция
 • Виена, 27 март 1910 год.

  Четирите сфери на висшите светове.

 • Осма лекция
 • Виена, 28 март 1910 год.

  Огледални образи на Макрокосмоса в човека. Розенкройцерски символи.

 • Девета лекция
 • Виена, 29 март 1910 год.

  Органи на духовно възприятие. Съзерцание на Аза от 12 страни. Мисленето на сърцето.

 • Десета лекция
 • Виена, 30 март 1910 год.

  Преобразуване на духовните сили и етапи в еволюцията на физическите органи. Четене в хрониката Акаша.

 • Единадесета лекция
 • Виена, 31 март 1910 год.

  Човекът и планетарната еволюция.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница