Антропософско Общество в България - Каталог на събраните съчинения на Рудолф Щайнер
 
   
 


СПЕЦИАЛНИ ЛЕКЦИИ
Изобразително изкуство: GA 284 - 292

GA Заглавие Град Година
284 Изображения на окултни печати и колони. Мюнхенският конгрес на Петдесятница 1907 год. и неговите въздействия (с много цветни скици) - 1907-1911 -
286 Пътища на един нов стил на строителство - "и зданието стана човек" Берлин, Дорнах 1911-1914 -
290 Архитектурният замисъл на Гьотеанума - - -
291 За същността на цветовете Дорнах 1914-1924 -
292 История на изкуството като отражение на вътрешния духовен импулс. Нидерландска живопис, коледните мотиви през вековете, Рафаел и Дюрер, промените в художественото изобразявяне на Христос (текст и цветни изображения) - 1916-1917 -

 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница