Антропософско Общество в България - Каталог на събраните съчинения на Рудолф Щайнер
 
   
 


СПЕЦИАЛНИ ЛЕКЦИИ
Възпитание и педагогика: GA 293 - 311

GA Заглавие Град Година
293 Общото човекознание като основа на педагогиката Дорнах 1919
294 Педагогическо изкуство Щутгарт 1919
295 Възпитателно изкуство. Основен педагогически курс: част III Щутгарт 1919 -
296 Въпроси на възпитанието като социални въпроси. Духовни, културно-исторически и социални основи на педагогиката във Валдорфските училища Дорнах 1919 -
297 Рудолф Щайнер и Валдорфските училища - лекции и разговори Щутгарт 1919-1920 -
299 Духовно-научни съзерцания върху говора Щутгарт 1920 -
300 Конференции с учители от Валдорфските училища - 1919-1924 -
301 Обновление на педагогично-дидактичното изкуство чрез Духовната Наука Базел 1920 -
302 Познание за човека и организация на обучението Щутгарт 1921 -
302a Възпитание и преподаване с оглед познанието на човека Щутгарт 1920-1923 -
303 Нормалното развитие на телесно-физическия организъм като основа за свободно разгръщане на душевно-духовния човек. Коледен учителски курс Дорнах 1921-1922 -
304 Възпитателни и преподавателски методи от гледище на Антропософията - 1921-1922 -
304a Антропософски възгледи за човека и педагогиката - 1923-1924 -
305 Духовно-душевните градивни сили на възпитателното изкуство Оксфорд 1922
306 Педагогическата практика от гледище на духовно-научното познание за човека. Възпитанието на детето и младия човек Дорнах 1923 -
307 Съвременният духовен живот и възпитанието - 1923 -
308 Методика на обучението и предпоставки за възпитанието Щутгарт 1924 -
309 Антропософска педагогика и нейните предпоставки Берн 1924 -
310 Педагогически стойности на познанието за човека и културната стойност на педагогиката Арнхайм 1924 -
311 Познанието за човешкото същество и възпитателното изкуство Торки 1924 -

 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница