Антропософско Общество в България - Каталог на събраните съчинения на Рудолф Щайнер
 
   
 


ОСНОВНИ ТРУДОВЕ
Събрани статии: GA 29 - 37

GA Заглавие Град Година
29 Избрани съчинения върху драматургията - 1889-1890 -
30 Методични принципи на антропософията. Избрани студии върху философията, естествознанието, естетиката и психологията - - -
31 Избрани съчинения за епохата и културата - 1887-1901 -
32 Избрани съчинения върху литературата - 1884-1902 -
33 Биографии и биографични скици. Шопенхауер - Жан Паул - Уланд - Виланд - - -
34 Тайната на четирите темперамента - -
35 Философия и Антропософия - 1904-1923 -
36 Гьотеанумът всред културната криза на днешната епоха - - -
37 включена в GA 260a и 251 - - -

 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница