Антропософско Общество в България - Каталог на събраните съчинения на Рудолф Щайнер
 
   
 


ЛЕКЦИИ ПРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ НА АНТРОПОСОФСКОТО ОБЩЕСТВО
Свързани с Евангелията, Христологията, Космогонията и Еволюцията на човека, социалния живот, Кармата: GA 92 - 245

GA Заглавие Град Година
92 Езотерична Космология Париж 1906 -
93 Легендата за Храма и Златната Легенда като символ на миналите и бъдещи тайни от развитието на човека. Извадки от езотеричното обучение Берлин 1904-1914
93a Основни елементи на езотериката Берлин 1905
94 Космогония. Популярен окултизъм. Евангелието на Йоан. Теософията в свръзка с Йоановото Евангелие - - -
95 Пред прага на теософията Щутгарт 1906 -
96 Първоначални импулси на духовната наука Берлин 1906-1907
97 Християнската Мистерия - 1906-1907 -
98 Природни и духовни същества и тяхното въздействие в нашия сетивен свят - 1907-1908
99 Теософия на Розенкроицерството Мюнхен 1907 -
100 Познанието за Христос и развитието на човечеството. Теософия и Розенкройцерство. Евангелието на Йоан Базел, Касел 1907 -
101 Митове и саги. Окултни знаци и символи - 1907 -
102 Въздействието на духовните същества върху човека Берлин 1908 -
103 Евангелието на Йоан Хамбург 1908
104 Апокалипсисът на Йоан Нюрнберг 1908
105 Светът, Земята и Човекът - тяхната същност и развите в епохата между египетския мит и съвременната културна епоха Щутгарт 1908 -
106 Египетски митове и мистерии Лайпциг 1908
107 Човекът от гледна точка на Духовната Наука Берлин 1908-1909 -
108 Отговорът на въпросите на живота и света чрез Антропософията - 1908-1909 -
109 Принципът на спиритуалната икономия в свръзка с въпросите на прераждането. Един принцип от духовното ръководство на човечеството - 1909 -
110 Духовните Йерархии и тяхното отражение във физическия свят. Зодиак, планети, Космос Дюселдорф 1909
112 Евангелието на Йоан, разгледано във връзка с другите три евангелия и особено с Евангелието на Марко Касел 1909 -
113 Изтокът в светлината на Запада. Децата на Луцифер и братята Христови Мюнхен 1909
114 Евангелието на Лука Базел 1909
115 Антропософия - психология - пневматософия Берлин 1909-1911 -
116 Христовият импулс и развитието на Азовото съзнание Берлин 1909-1910 -
117 Дълбоките тайни на човечеството и неговата еволюция в светлината на евангелията - 1909 -
118 Христовото събитие в етерния свят - 1910 -
119 Макрокосмос и Микрокосмос. Големият свят и малкият свят. За естеството на душата Виена 1910 -
120 Откровения на Кармата Хамбург 1910
121 Мисията на отделните души на народите във връзка със северно-германската митология Кристияния (Осло) 1910
122 Тайните на Библейското Сътворение според първата книга на Мойсей Мюнхен 1910
123 Евангелието на Матей Берн 1910
124 За някои проучвания из областта на Марковото Евангелие Кобленц, Мюнхен, Хановер 1910-1911 -
125 Пътища и цели на духовния човек. Човешкият живот в светлината на Духовната Наука - 1910 -
126 Окултни истории. Езотерично разглеждане на някои кармични връзки и събития в световната история Щутгарт 1910-1911
127 Мисията на новото духовно откровение. Христовото събитие като център на Земната Еволюция - 1911
128 Окултна физиология Прага 1911 -
129 За чудесата на света, изпитанията на душата и откровенията на Духа Мюнхен 1911 -
130 Езотерично Християнство и духовното ръководство на човечеството - 1911-1912
131 От Исус към Христос Карлсруе 1911
132 Еволюцията от гледна точка на истината Берлин 1911
133 Земният и космическият човек Берлин 1911-1912 -
134 Сетивният свят и духовният свят Хановер 1911-1912 -
135 Прераждане и Карма и тяхното значение за съвременната култура Берлин, Щутгарт 1912
136 Духовните същества в небесните тела и природните царства Хелзинки 1912
137 Човекът в светлината на окултизма, теософията и филосфията Кристияния (Осло) 1912
138 За инициацията Мюнхен 1912
139 Евангелието на Марко Базел 1912
140 Окултни изследвания върху живота между смъртта и новото раждане - 1912-1913 -
141 Животът между смъртта и новото раждане във връзка с космическите факти Берлин 1912-1913
142 Бхагават Гита и посланията на апостол Павел Кьолн 1912-1913
143 Изживявания в свръхсетивния свят. Три пътя на душата към Христос Бреслау, Кьолн, Мюнхен, Цюрих 1912
144 Мистериите на Изтока и Мистериите на Християнството Берлин 1913 -
145 Окултното развитие на човека и значението му за неговите физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз Хага 1913 -
146 Окултните основи на Бхагават Гита Хелзинки 1913 -
147 Тайните на Прага Мюнхен 1913
148 От изследването на Акаша. Петото Евангелие - 1913-1914
149 Христос и духовният свят. За търсенето на Светия Граал Лайпциг 1913-1914 -
150 Духовният свят и неговото проникване във физическия свят. Влиянието на мъртвите върху живите - 1913 -
151 Човешка мисъл и космическа мисъл Берлин 1914
152 Подготвителни етапи на Мистерията на Голгота - 1913-1914
153 Вътрешната същност на човека и живота между смъртта и новото раждане Виена 1914 -
154 Как се постига разбиране за духовния свят? Влияние на духовните импулси от света на мъртвите - 1914 -
155 Христос и човешката душа. За смисъла на живота. Теософски морал. Антропософия и Християнство Копенхаген, Норкьопинг 1912-1914 -
156 Окултно четене и окултно слушане Базел, Дорнах 1914 -
157 Съдбите на хората и съдбите на народите Берлин 1914-1915 -
157a Човешката съдба и живота след смъртта Берлин 1915 -
158 Взаимната връзка мужду човека и елементарния свят. Калевала. Олаф Естесон. Руският народ - 1912-1914 -
159 Тайната на смъртта. Значението на Средна Европа и духовете на европейските народи - 1915 -
161 Пътищата към духовното познание и към обновление на художническия светоглед Дорнах 1915 -
162 Изкуството и живота в светлината на Духовната Наука Дорнах 1915 -
163 Случайност, необходимост и проведение. Имагинативното познание и процесите след смъртта Дорнах 1915 -
164 Стойността на мисленето за едно удовлетворяващо човека познание Дорнах 1915
165 Духовното обединение на човечеството чрез Христовия Импулс - 1915-1916 -
166 Необходимост и свобода в мировите процеси и в човешките действия Берлин 1916
167 Човешкият дух в миналото и настоящето Берлин 1916 -
168 Връзката между живите и мъртвите - 1916
169 Същността на света и Аза - 1916 -
170 Загадката на човека. Духовните източници на човешката история Дорнах 1916 -
171 Вътрешните импулси за развитие на човечеството. Гьоте и кризата на XIX век Дорнах 1916 -
172 Кармата на професията от гледна точка на Гьотевия живот Дорнах 1916 -
173 Карма на неистината, първа част Дорнах 1916
174 Карма на неистината, втора част Дорнах 1917
174a Централна Европа между Изтока и Запада Мюнхен 1914-1918
174b Духовните скрити причини за Първата световна война Щутгарт 1914-1921
175 Градивните камъни за разбирането на Мистерията на Голгота. Космически и човешки метаморфози Берлин 1917 -
176 Истините за развитието на човека и човечеството. Кармата на материализма Берлин 1917 -
177 Окултните основи на видимия свят. Духовете на Мрака и тяхното сваляне на Земята Дорнах 1917 -
178 Индивидуалните духовни същества и техните въздействия в душата на човека - 1918
179 Историческа необходимост и свобода. Влияние върху човешките съдби от света на мъртвите Дорнах 1917 -
180 Мистерийните истини и импулси от Рождество Христово. Древните митове и тяхното значение Базел, Дорнах 1917-1918 -
181 Земната смърт и мировият живот. Антропософията като дар на живота. Необходимости на съзнанието за настоящето и бъдещето Берлин 1918 -
182 Смъртта като преобразуване на живота - 1917-1918
183 Науката за изграждането на човека Дорнах 1918 -
184 Противоположност между еволюцията и продължителността на човешкия живот. Космическата праистория на човечеството Дорнах 1918 -
185 Историческа симптоматология Дорнах 1918 -
185a Еволюционно-исторически предпоставки за формиране на социалното мислене Дорнах 1918 -
186 Основното социално изискване на нашата епоха Берн, Дорнах 1918 -
187 Как човечеството отново да намери Христос Базел, Дорнах 1918-1919
188 Гьотеанизмът като преобразяващ импулс. Наука за човека и наука за социалната общност - 1919 -
189 Социалния въпрос като въпрос на съзнанието Дорнах 1919 -
190 Импулси от миналото и импулси от бъдещето в социалните явления на света Дорнах 1919 -
191 Духовно-научното познание и социалният ред Дорнах 1919 -
192 Духовно-научно разглеждане на важни социални и педагогически въпроси Щутгарт 1919 -
193 Вътрешният аспект на социалната загадка. Луциферовото минало и Аримановото бъдеще - 1919 -
194 Мисията на Михаил. Откровението на истинските тайни на човешкото същество Дорнах 1919 -
195 Мировата Нова Година и новогодишни мисли Щутгарт 1919-1920 -
196 Духовни и социални промени в развитието на човечеството Дорнах 1920 -
197 Противоположности в развитието на човечеството. Запад и Изток. Материализъм и мистика. Знание и вяра Щутгарт 1920 -
198 Лечебни фактори за социалния организъм Берн, Дорнах 1920 -
199 Духовната наука като познание за основните импулси на социалната организация Берн, Дорнах 1920 -
200 Новата духовност на XX век и новото изживяване на Христос Дорнах 1920 -
201 За съответствията между Микрокосмоса и Макрокосмоса. Човекът като йероглиф на Всемира Дорнах 1920 -
202 За връзките между духовността на света и физичността на 40 века. За търсенето на новата Изис - Божествената София Берн, Дорнах 1920 -
203 За духовната връзка на човека със земната планета и звездния свят и за отговорността му пред развитието на света Дорнах, Хага, Щутгарт 1921 -
204 Перспективи пред развитието на човечеството. Материалистическият познавателен импулс и задачата на Антропософията Дорнах 1921 -
205 Еволюцията на човека, Световна душа и Светоният Дух. Част I: Човекът като телесно-душевно същество в отношенията му със света Берн, Дорнах, Щутгарт 1921 -
206 Еволюцията на човека, Световна душа и Светоният дух. Част II: Човекът като телесно-душевно същество в отношенията му със света. Дорнах 1921 -
207 Антропософия като Космософия. Част I: Човешкото същество в земни и космически измерения Дорнах 1921 -
208 Антропософия като Космософия. Част II: Формирането на човека в резултат на космическите действия Дорнах 1921 -
209 Северни и средноевропейски духовни импулси. Празникът Богоявление - 1921 -
210 Стари и нови методи на Посвещение Бреслау, Дорнах, Майнхайм 1922 -
211 Слънчевата мистерия и мистерията на смъртта и възкресението. Екзотерично и езотерично Християнство - 1922 -
212 Душевният живот и духовните пориви на човека във връзка с развитието на света и Земята Дорнах 1922 -
213 Човешки въпроси и мирови отговори Дорнах 1922 -
214 Тайната на Троицата. Човекът и неговото отношение към духовния свят в хода на времената Дорнах, Лондон, Оксфорд 1922 -
215 Философия, космогония и религия в Антропософията Дорнах 1922 -
216 Основни импулси за световно-историческото развитие на човечеството Дорнах 1922 -
217 Духовните въздействия в съвместния живот на старите и младите поколения. Младежки педагогически курс Щутгарт 1922 -
217a Познавателната задача на младежта - 1920-1924 -
218 Духовните зависимости при формирането на човешкия организъм - 1922 -
219 Отношението на звездния свят към човека и отношението на човека към звездния свят. Духовното причастие на човечеството Дорнах 1922
220 Живото познание за природата. Интелектуално грехопадение и спиритуално възвишаване чрез греха Дорнах 1923 -
221 Знание за Земята и познание за Небето Дорнах 1923 -
222 Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили Дорнах 1923 -
223 Годишният цикъл като дишане на земята и четирите велики празника на Годината Виена, Дорнах 1923
224 Човешката душа в нейната свързаност с божествено-духовните индивидуалности - 1923 -
225 Феномени на културата. Три перспективи пред Антропософията Дорнах 1923 -
226 Човешкото същество, човешката съдба и развитието на света Кристияния (Осло) 1923 -
227 Познание за Посвещението. Духовното и физическо развитие на света и човечеството в миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на Антропософията - 1923 -
228 Науката за Посвещението и познанието за звездите. Човекът в миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на съзнанието и неговото развитие - 1923 -
229 Съприжевяване на годишния цикъл в четири космически имагинации Дорнах, Щутгарт 1923 -
230 Човекът като съзвучие на съзидателното и формиращо мирово Слово Дорнах 1923 -
231 Свръхсетивният човек от антропософска гледна точка Хага 1923
232 Мистерийни центрове Дорнах 1923
233 Световната история в антропософска светлина и като основа за познанието на човешкия дух Дорнах 1924
233a Великденският празник като част от мистерийната история на човечеството Дорнах 1924
234 Антропософията: един обзор след 21 години. Напътствия за нейното утвърждаване в света Дорнах 1924 -
235 Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 1 Дорнах 1924
236 Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 2 Дорнах 1924
237 Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 3 Дорнах 1924
238 Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 4. Духовният живот на нашето време във връзка с Антропософското Движение Дорнах 1924
239 Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 5 Дорнах 1924
240 Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 6 Дорнах 1924
243 Съзнанието на Посветените. Правилни и погрешни пътища на духовното развитие Торки 1924 -
245 Указания за езотерично обучение - -

 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница