Антропософско Общество в България - Как са организирани училището и учебният процес?
 
   
 
 
Как са организирани училището и учебният процес?

Валдорфските училища са независими свободни училища, работещи по собствена учебна програма. Обединяват се от учителите, посветили се на Валдорфската педагогика и вдъхновеното убеждение, че това обучение помага на децата да станат самостоятелно мислещи, социално отговорни и силно волеви хора. В тях няма директор, всички учители образуват Учителски колегиум, който е отговорен за развитието на училището във всяко едно отношение. Педагогическите изследвания са непрекъснати и задължителни.

Учебният ден започва с двучасов главен урок, който от I до VIII клас се провежда от главния учител, а в горния курс от учители специалисти. След пауза следват дисциплините, изискващи ритмично повторение - езици, математика, музика, гимнастика, евритмия (вид изкуство на движението). След обяд - изкуства, занаяти, игри, спортове и т.н. Главните предмети се изучават последователно за периоди от по 2-4 седмици.


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница