Антропософско Общество в България - Какво правим ние?
 
   
 
 
Какво правим ние?

Сдружението "Приятели на Валдорфската педагогика" представи на одобрение проекта "Как сърцата откриват чудесата?" на вниманието на Нидерландското посолство, представяно от г-жа Кармен Гонзалес, по програмата за малки проекти на посолството /MATRA KAP/ - специален фонд за подпомагане на българския преход. Проектът беше одобрен през февруари 2005 год. и обхваща дейности по популяризиране на Валдорфската педагогика чрез реклама, медии и печатни материали, обучение на валдорфски учители и родители, създаване на лятна занималня през юни и юли 2005 год. и съботно-неделни игрови групи за целия период.

През 2000 год. се проведе конференция "Плурализъм в образованието" с участието на Гьоте институт, Немския форум и Асоциацията "Приятели на педагогическото изкуство на Рудолф Щайнер" в Германия. От 2002 год. съществува сдружение "Приятели на Валдорфската педагогика". Досегашни дейности:

  • двуседмична лятна занималня, 2002 год.
  • неделна игрова група, една година, Център "Светлина", 2003 год.
  • от ноември 2004 год. започна работа съботна игрова група за деца от 6-10 години и родители в 90-то училище, София.
  • целодневна лятна занималня за деца от 4-10 год. през юни и юли 2005 год. по методите на Валдорфската педагогика.
  • подготовка и организиране на първата Валдорфска детска градина в България.

Четири квалификационни краткосрочни семинари за учители през учебната 2003-2004 год. съвместно с Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ "Св. Климент Охридски" с участие на германски и холандски преподаватели и със спонсорството на IAO (Международна Асоциация по Валдорфска педагогика за Средна и Източна Европа и други страни), Асоциация "Приятели на педагогическото изкуство на Рудолф Щайнер" - Германия и на фондация "Хелиас" - Холандия.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница