Антропософско Общество в България - Нова антропософска група в София
 
   
 
 
Нова антропософска група в София

В началото на 2008 год. в София ще започне кратък лекционен курс с цел сформиране на нова антропософска група в София с насоченост предимно към младите хора (но не само).

Първата въвеждаща лекция ще бъде изнесена от Радослав Радев на 20 януари от 11 часа на ул. "Ген. Паренсов" 47 (вътр. сграда).

За повече информация можете да се обръщате към Теофана Манева, тел. 02 9888469, GSM: 0889564355 (вечер).  

Заповядайте!


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница