Антропософско Общество в България - Българско участие в годишната световна конференция по биодинамично земеделие
 
   
 
 
Българско участие в годишната световна конференция по биодинамично земеделие
7 - 12 февруари 2007 год.

От 7 до 12 февруари 2007, Гьотеанумът посрещна 600 биодинамични земеделци от цял свят, от Нова Зеландия до Канада и от Аржентина до Русия, за поредната световната годишна конференция по биодинамично земеделие в Дорнах, Швейцария. Сред участниците на конференцията присъстваха и четирима българи от новосформираното българско сдружение за биодинамично земеделие.

Темата на конференцията гласеше: "Въглеродът и глобалната промяна в климата - как участвам във хумусния формообразувателния процес при земеделската работа?"

Глобалната промяна в климата като тема никога не е била по-актуална, събра участниците в конференцията, само четири дни след завършването на голямата световна конференция, организирана от ООН, посветена на затоплянето на климата, която се проведе в Париж и отразена във всички световни медии. Нуждата от спешни конкретни мерки във всички области на икономиката и приложени по целия свят е вече осъзната от всички и обединява и сближава всички хора по земята, проблематика поставена в биодинамичното земеделие като приоритет преди близо 90 години.

Конференцията на биодинамиците откри съветника на министерския съвет на кантон Базел-град, Барбара Шнайдер, поздравявайки участниците, тя изрази надеждата, че биологичното и биодинамичното земеделие разполагат с оптимални решения за прекратяване на вредните влияния на конвенционалното земеделието като цяло върху околната среда и промяната на климата в дългосрочен план. Шнайдер подкани изследователските екипи в биодинамичните институти да публикуват в широко достъпни списания резултатите от ефективността на биодинамичния подход по отношение на опазването на природата и стабилизирането на климата.

На конференцията се проведоха множество лекции, форуми, сформираха се работни групи, където се обсъждаха наболели проблеми. Участниците имаха възможност и да участват в най-различни художествени курсове. Партерния етаж в Гьотеанума беше превърнат в изложение на водещи научни, производствени и търговски биодинамични земеделски организации - Деметер Интернационал, Изследователския Институт за Биодинамично Земеделие (FIbL), Изследователския Кръг (Forschungsring e.V.) и др., както и на национални сдружения за биодинамично земеделие от цял свят, които представяха своите дейности, постижения и продукти.

Николай Фухс, ръководител на секцията по земеделие към Гьотеанума, в първата лекция отбеляза, че след природните катаклизми зачестили в последните години са накарали хората да осъзнаят напълно, че както глобалната промяна, така и стабилизирането на климата е в техни ръце. Той формулира следния въпрос: Трябва ли само от държавите като институции да се очакват някакви мерки или се очаква от отделния Човек, разглеждан като Индивидуалност, да действа и самостоятелно, свободно?

Какво представлява хумуса и Въглерода като химичен елемент и от духовна гледна точка, това беше акцента на лекцията на Кристоф Вилер, земеделец с дългогодишно практика и дългогодишен отговорник за практическата работа с биодинамичните препарати.

Тайнствения химичен елемент, въглеродът, беше представен от Гунтер Гебхард във вечерната лекция и отвори обширната тема за камъка на алхимиците в древността. Алхимичната трансформацията и новораждането на въглерода при преобразуването му от графит в диамант беше разказано толкова живо и по такъв задълбочен начин, разбулвайки тайни, които още отекват в съзнанието на присъстващите българи, които разискваха и споделяха идеи дълго след лекцията на Гебхард. При прилагане на все по-високо налягане върху черният графит, в един момент се прекрачва физичния закон "колкото по-твърдо, толкова по-тъмно". "Черният елемент" изчезва, умира, и възкръсва като прозрачен за светлината диамант.

Сутринта на третия конферентен ден, говори проф. д-р Хармут Грасл, водещ климатолог, директор до 2005 година на Макс-Планк Института по Метереология, за ролята на Земеделието в глобалната промяна на климата. Беше показана актуална информация за парциалното налягане в динамика на "опасните" извън норма газове, СО2 и метан, като се изтъкна и ролята на океаните в атмосферния баланс. Температурите се покачват по-бързо от предполагаемото до този момент, алармира д-р Грасл.

Лекции изнесоха още Фолкер Харлан, Манфред Клет, Николай Фухс и др. Дълбока следа в душите на всички учстници остави евритмичното представление "Елевзи" по музика на Франк Михаел Байер, пресъздавайки по един незабравим начин легендата за Персефона.

В една от залите се прожектира и филм за бурното развитие на биодинамичното земеделие в Индия през последните години, като следствие на провежданата в миналото от Ганди политика.

В паузите на толкова богатата и разнообразна програма се осъществяваха плодотворни контакти и се провеждаха делови, в същото време топли приятелски разговори на множество езици.

Четиримата българи взеха участие в конференцията благодарение на председателя на Антропософското Общество в България, Георги Акабалиев, който беше осигурил евтино пътуване, безплатно спане в къщата на Ханс Хаслер, в непросредствена близост до Гьотеанума в Дорнах, и сериозно редуцирана такса правоучастие на всеки един.

Стоян Везенков


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница