Антропософско Общество в България - Йоановден 2007 год.
 
   
 
 
Йоановден 2007 год.

От 23-26 юни на гости на Антропософското Общество в България бе Сергей Прокофиев - дългогодишен антропософски лектор и автор, чието творчество е особено значимо в областта на създаването на Единното Антропософско Общество на Коледното Събрание през 1923/24 год. от Рудолф Щайнер. Понастоящем г-н Прокофиев е член на управителния съвет на Единното Антропософско Общество и заедно с д-р Вирджиния Сийз отговаря за работата върху Христологията и Висшите Йерархии, като в същото време е и представител на Обществото за Източна Европа.

Вечерта на 23ти юни в София се състоя разговор на г-н Прокофиев с малка група антропософи, на която бяха обсъдени историята на Антропософското Движение в България, настоящите проблеми и въпроси, повдигани през последните години.

Сутринта на 24ти юни - празника Йоановден - г-н Прокофиев изнесе лекция само за членовете на първи клас на Школата за духовна наука, след което имаше разговор с тях.

В късния следобед на 24ти бе дългоочакваната публична лекция на тема "Връзката между розенкройцерския и михаиловия поток в живота и дейността на Рудолф Щайнер". В нея г-н Прокофиев описа работата на розенкройцерското движение в периода от XIV до XIX век и неговия характер на езотерично Християнство, възникнало на Земята като пряко последствие от стремежа за разбиране и осъществяване на Христовия Импулс на Земята. От друга страна, чрез михаиловото движение в духовния свят се формира едно космично Християнство, възприемащо и разглеждащо Мистерията на Голгота от висините на слънчевата сфера. Обединяването на тези два импулса е стояло като задача пред Рудолф Щайнер, но за това е било необходимо нещо друго, което да послужи като мост и център между двете - и това е срещата на д-р Щайнер със самия Христос в духовния свят, състояла се около 1899/1900 год. Така Христос се явява като една висша обединителна сила, свързваща земното и космическото Християнство в едно цяло - Антропософията.

Г-н Прокофиев изнесе лекцията на немски език - официалният език на Антропософията - но благодарение на чудесния превод на Величка Йорданова всички можаха да почувстват силата на Духа на Антропософията, струящ от думите и личността на г-н Прокофиев.

За съжаление поради жегата и задушната атмосфера в залата организаторите не оставиха време на въпроси и дускусия, поради което много хора се опитаха да проведат лични разговори с г-н Прокофиев. Особено разпалена дискусия се проведе около въпросът за Бодисатвата на XX век, повдиган неколкократно в антропософските среди в България. Г-н Прокофиев не се ангажира с публична позиция, но в личните разговори изрази известен скептицизъм към учението и дейността на Учителя Петър Дънов, макар че отбеляза и някои добри страни в него.

На другия ден г-н Прокофиев посети Рилския манастир и неговите околности, а вечерта изнесе още една лекция, която не беше предвидена в официалната програма - "Езотеричното значение на антропософската работа в групи". Върху тази важна тема, която в началото стои като загадка за мнозина антропософи - какъв е смисълът от работата в антропософските групи - бе хвърлена голяма светлина от няколко гледни точки. Беше разгледано миналото на Антропософското Движение и неговото формиране в духовния свят, както и слизането на Антропософията на Земята в началото на XX век. Особен акцент бе поставен на съвместната работа и връзката на антропософските групи с йерархията на Ангелите, на националните антропософски общества с йерархията на Архангелите, и на Единното Антропософско Общество с йерархията на Архаите, и особено с Духа на нашето време - Михаел. От друга страна стана ясно, че в тази работа се формира една изцяло нова Карма, непородена от никакви минали предпоставки и насочена изцяло към бъдещето. След лекцията г-н Прокофиев отговори на няколко свързани с нея въпроси.

Събитието, което се състоя в онези дни, бе изключително за България - за всеки от нас възможността да се докоснем до същността на Антропософията по един жив, различен и изпълнен с изключителна отговорност начин може да стане импулс за нови, бъдещи антропософски инициативи и цели. Г-н Прокофиев ни напомни за думите на Рудолф Щайнер, че "над всеки антропософ със златни букви е написано: Бъди човек на инициативата!". Дано тези думи потънат дълбоко в душите ни като представители на антропософското движение в земния свят, и ни водят устремено към бъдещето.

Радослав Радев


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница