Антропософско Общество в България - Ита Вегман
 
   
 
 
Ита Вегман

1876 -  1943

1876 год. Родена на 22 февруари в захарна плантация в западна Джава като първо дете на холандски родители.

1882 или 1883 год. - Семейството й се премества в захарна плантация в източна Джава.

1890-1895 год. - Посещава училището в Арнхайм (Холандия) преди да се завърне в Джава.

1896 год. - Първи контакти с Теософското Общество в Индонезия.

1899 или 1900 год. - Преместване за постоянно в Европа.

1900-1902 год. - Изучава физическо възпитание в Холандия.

1902 год. Среща с Рудолф Щайнер в Берлин. Става член на Немската Секция на Теософското Общество.

1902-1905 год. - Изучава нови методи за масаж в Берлин. Преместване в Цюрих.

1906-1911 год. - Изучава медицина в Цюрих.

1912-1917 год. - Работи като лекар.

1917-1920 год. - Обща практика в Цюрих. Развиване на лекарството против рак "Искадор".

1920 год. - Премества се да работи в Базел и практикува там до 1926 год.

1921-1940 год. - Основава клиника в Арлесхайм, която става център на антропософските медицински изследвания, особено раковите изследвания, и център на развитие на антропософската медицина. Сътрудничество с Рудолф Щайнер, особено в областта на новите терапии.

1922-1935 год. - Сътрудничество и помощ в работата на новата аптека "Weleda AG" в Арлесхайм.

1923-1924 год. - Съавтор (заедно с Рудолф Щайнер) на "Разширение на лечебното изкуство според духовно-научните познания". Пътувания с Рудолф Щайнер до Англия, Австрия, Холандия и Франция.

декември 1923 год. - Става член на управителния съвет на Единното Антропософско Общество и ръководител на медицинската секция на новооснованата школа за духовна наука.

1924 - 1925 год. - Оказва медицинска помощ и грижи за Рудолф Щайнер, който умира на 30 март 1925 год.

след 1925 год. - Сътрудничи на новото движение за лечебна педагогика в Европа. Основава училище в Арлесхайм. Многобройни пътувания до 1935 год.

1926-1940 год. - Пише статии за списание "Natura" и материали за лекари, както и многобройни есета до 1932 год.

1927-1934 год. - Практикува антропософска медицина и лечебна дейност, особено в Германия, Холандия и Англия.

1928 год. - Основава независима клиника в Австрия. "Световна конференция" в Лондон. Начало на серия от публикации в списание "Natura".

1931 год. - Основаване на медицински центрове в Берлин и Лондон.

1932 год. - Пътуване до Гърция и Мала Азия.

1934 год. - Продължително заболяване. Пътуване до Истанбул и Палестина.

1935 год. - Изключване от Антропософското Общество (14 април).

1936 год. - Основаване на "Casa Andrea Cristoforo" в Тесин. Пътуване до Исландия.

1937 год. - Основаване на дома за лечебна педагогика "La Motta" в Тесин и медицински център в Париж.

1939 год. - Пътуване до България.

1940-1943 год. - Медицински изследвания, както и лекторска дейност.

1943 год. - Умира на 4 март в Арлесхайм.


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница