Антропософско Общество в България - Димо Даскалов
 
   
 
 
Димо Даскалов

1907 - 1989

1907 год. Роден на 27.11. в село Бабук, на 14 километра южно от Силистра в пределите на тогавашна Румъния. Второ от общо трите деца в бедно българско семейство. Два дни преди този ден Рудолф Щайнер изнася в Базел последната от шестте си лекции върху Евангелието на Йоан (GA-100).

1914 год. Начално училище с преподаване на румънски език. Отличен успех въпреки тежките условия и оскъдицата, при която много често храната е "хляб и чай".

1921 год. Поканен от румънско семейство, за да подпомага обучението на свой съученик.

1923 год. На 16 годишна възраст попада на книга за розенкройцерите, която оставя трайни следи в съзнанието му.

1925 год. Завършва гимназия в Силистра.

1926 год. Започва висшето си образование в Букурещ. Проявява влечение към езиците и освен задължителните френски и немски, самостоятелно изучава английски, испански и италиански.

1927 год. Първа среща с книгата на Рудолф Щайнер "Въведение в Тайната Наука".

1930 год. Дипломира се като агроном и започва работа като специалист по растителна защита.

1930-1940 год. Издирва и задълбочено проучва всички достъпни трудове на Рудолф Щайнер. Става член на Антропософското Общество в Дорнах, Швейцария.

1943 год. Установява се в Стара Загора и сключва брак с Динка Даскалова, от който се раждат дъщеря и син.

1944 год. Лична среща с Учителя Петър Дънов на Седемте рилски езера.

1945-1989 год. Систематична преводаческа дейност, главно от немски и френски, започва с трудовете на Рудолф Щайнер "Теософия" (GA-9) и "Духовното ръководство на човека и човечеството" (GA-15). Непредназначените за издаване ръкописи и машинописни текстове се разпространяват в малък кръг хора от ръка на ръка. В условията на комунистическия режим това става тайно и е свързано с непосредствени опасности.

1946 год. Установява близки взаимоотношения с проф. Т. Влайков. Започва кореспонденция с немски антропософи и попълва личната си библиотека с голяма част от съчиненията на Рудолф Щайнер.

1952 год. Лишен от свобода заради убежденията си, под претекст за "саботаж" при опазването на зърнената реколта.

1956 год. Обиски в дома му от органи на Държавна сигурност и конфискация на част от имуществото.

1960 год. Преведени са главните философски съчинения, както и основните цикли на Рудолф Щайнер в областта на христологията, възпитанието и изкуството, "Мистерийните драми", както и всичките 82 лекции, включени в "Езотерично разглеждане на кармичните връзки" (GA-235-240).

1969 год. Пенсиониране. Отдава се изцяло на преводите и обработва малка овощна градина извън града.

1971 год. Разширява преводаческата си дейност с произведения на антропософски автори като Емил Бок, Шупбах, Попелбаум, Хуземан, Ернст Марти.

1980-1989 год. Тайни лекции пред малък брой слушатели в дома на Недялко и Катя Абаджиеви. Опит за създаване на антропософска атмосфера при празнуването на основните християнски празници.

1987 год. Превежда фундаменталния труд на Кристоф Щраве "Марксизъм и Антропософия", както и откъси от съчиненията на Сергей О. Прокофиев.

1988 год. - Самостоятелни проучвания в духовно-научната област, свързани с индивидуалността на Скитианос. Предвижда скорошния край на комунистическия режим и възможността за свободен антропософски живот в България.

1989 год. В началото на април, при опит за гасене на пожар в близост до овощната му градина, получава сърдечен пристъп. Начало на боледуването. "Сега, когато съм в непрекъсната връзка с Христос". Умира на 29 април, Великден.

1991 год. На 24 декември, Рождество Христово, е основано "Антропософско издателство Даскалов".


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница