Антропософско Общество в България - Започна обучението по лечебна педагогика и социална терапия в България
 
   
 
 
Започна обучението по лечебна педагогика и социална терапия в България

Неочаквано голям бе проявеният интерес към обучението: вместо очакваните 30-40 участници инициаторката Едит Мор посрещна при откриването на 26 януари 2008 почти 60 души, които бяха подали заявка за участие и действително дойдоха.

Почти всички участници работят в социални заведения, било директно с клиенти или в администрацията. Това е добра предпоставка за бъдещото утвърждаване на курса в сферата на социалните услуги в България. Учстниците се събраха в студентско общежитие на Благоевградския университет и работиха заедно почти една седмица.

Вечерта преди откриването на курса лекторката през първите три дена, антропософската лекарка Франциска Келер, изнесе лекция пред обществеността и членовете на антропософското сдружение в София.
Основна тема на курса в Благоевград бе ранното детство. В три лекции д-р Келер запозна с основополагащия труд на Щайнер „Възпитанието на детето от гледна точка на духовните науки". Хирургът д-р Трайко Франгов, председател на антропософското сдружение в София поднесе едно ясно структурирано въведение в ембриологията. Третата част от съдържанието на курса бе посветена на учебния план на Валдорф, който бе представен от ръководителя на обучението д-р Герхард Херц, д-р Стоян Везенков, микробиолог в университета в Благоевград и Галина Трифонова, учителка в детска градина. Стоян Везенков и Галина са участници в първия курс по валдорфска педагогика в България.

Концепциятя на настоящия тригодише курс предвижда още от самото начало да се включват колкото се може повече местни лектори. Причините за това са не само езикови, това е и важен фактор за утвърждаването и развитието на валдорфската педагогика и антропософската лечебна педагогика в България. Теоретичната част бе съпроводена и задълбочена от курса по евритмия, проведен от Константин Груя- евритмист и ръководител на училището Корабия в Букурещ и курса по рисуване, проведен от Марияна Николова-арттерапевтка от София. Всеки участник имаше възможност да се изяви посредством двете художествени изразни форми. Резултатите бяха представени в рамките на последвалия колоквиум и достойно отличени, тъй като бе невероятно какви резултати с движение, форми и цвят могат да бъдат постигнати за толкова кратко време. Всеки ден курсът започваше и завършваше с песни и стихотворения при което музикалните българи, част от които самите професионални певци и музиканти помогнаха много и от части поеха сами ръководството.

Вечерите бяха показвани откъси от документалния филм „Abandonned Children", разказващ за ситуациятя в българските домове, новия филм за дома до Нюрнберг и снимки на дома Драгодам- бъдещото социално терапевтичо заведение и на дома Деметър.

Парарелно с курса Едит Мор и Герхард Херц проведоха приемни интервюта с участниците, тъй като първите две седмици от курса служат за това, взаимно да се установи дали предпоставките и мотивацията са достатъчни, не само да се мине курса, а и след края му да с е работи по този начин, било то във вече съществуващи заведения, било то в новосформирани защитени жилища или във възникващите антропософски лечебнопедагогически заведения. Тъй като преминаването към новия начин на работа във вече съществуващи заведения нямя да бъде лесно начинание поради съдържателните и организационни различия, ръководителите на курса ще сформират в течение на курса екип от консултанти.

От самото начало идеята на ръководителите на курса бе той да бъде интегриран в българската образователна система. За да проучат съществуващите възможности за това Едит Мор, д-р Херц и Д-р Везенков проведоха последния ден от курса разговори в министерството на образованието, министерството на труда и социалната политика и националната агенция по образование и обучение НАПОО. Събеседниците проявиха интерес и желание за сътрудничество и бяха положени основите за утвърждаване на курса в България, което ще бъде една от задачите през идните месеци.

Постоянно предизвикателство на всеки курс в който участват хора с различни езици е преводът, тъй като нито неговорещия български лектор, нито участникът, който не разбира езика на лектора могат да бъдат сигурни че, казаното от тях се интерпретира правилно. Затова всички участници имат щастието да имат за преводач Катя Белокопитова, която е не само много благонадежна, но и винаги е в състояние да предаде съдържателно коректно интенциите на говорещите. Това важи и за работата повреме на курса, както и за приемните интервюта и за многото текущи и спонтанно възникващи ситуации с организационен характер, нуждаещи се от превод. Така можем да отбележим, че активната учебна атмосфера, готовността за внимателно слушане и задушевната атмосфера сред участниците са също плод на този успешен преводачески труд и разбира се ние сме радостни, че има достатъчно други хора, между които Стоян Везенков, които заместват понякога Катя или в случай на групова работа подпомагат превода.

Паралелно с курса се състоя генерално събрание на българското сдружение ОПОРА, патронът на обучението. Бе избран нов управителен съвет и с младата българска юристка Мария Николова като президент и друга една членка на управителния съвет с богат опит в българската образователна система се очертава персонално и професионално подсилване на инициативата.

Не бе планирано директно хора с увреждания да участват, но сред участниците бе мъж с недъг, поканен от Стоян Везенков, който не само се наслаждаваше на творческата работа но и допринесе много чрез своите специални произведения.

На края той представи собственоръчно изготвена възприятивна скица. С нейна помощ бе показано нагледно как хората, за които се прави всичко това сами могат да помогнат, ако им бъде предоставена възможност.

Г. Херц


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница