Антропософско Общество в България - Българско сдружение за биодинамично земеделие
 
   
 
 
Българско сдружение за биодинамично земеделие

Българското сдружение с идеална цел за биологично-динамично земеделие
Българско Сдружение за Биодинамично Земеделие (БСБДЗ)
Bulgarian Association for Biodynamic Agriculture (BABDA)

Адрес

БЪЛГАРИЯ, 2700 Благоевград, ул. П. Зографски 4 A, ап.29
БУЛСТАТ: 101755444
E-mail: biodynamics.bg@abv.bg

Членове на ръководството

Стоян Везенков, Dr.rer.nat, председател,
e-mail: vezenkov_neuro@abv.bg
Tel./Fax: + 359 73 884 629
мобилен телефон: +359 896 650 563

 Георги Акабалиев председател на Антропософското общество в България,
e-mail: gakabaliev@yahoo.com

Банкова сметка:
Bulgarian Association for Biodynamic Agriculture (BABDA)
BIC: RZBBBGSF
Raiffeisen BANK Благоевград
IBAN (Leva): BG94RZBB9155 10 870827 15
IBAN (Euro): BG82RZBB9155 14 870827 04


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница