Антропософско Общество в България - Мото
 
   
 
 
Мото

"Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница