Антропософско Общество в България - Нова книга: „Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки. Том 2”
 
   
 
 
Нова книга: „Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки. Том 2”
 
Антропософско издателство "Даскалов"


Излезе от печат: Рудолф Щайнер, "Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки", том 2, 370 стр (Събр. съч. 236), цена 18 лв.

Книжарница Елрид, "Солунска" 3, 02/468-57-05, поема пощенските  разноски при доставка в страната.

 

GA 236 Cover

 


 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница