Антропософско Общество в България - Изграждане и развитие
 
   
 
 
Изграждане и развитие

Още от самото начало на своята дейност в Теософското Общество Рудолф Щайнер заявява, че ще се ръководи единствено от резултатите на собствените си духовно-научни изследвания. През следващите години Рудолф Щайнер излага в множество книги и лекции резултатите на своите изследвания в духовния свят.

Издадени са основните му съчинения "Теософия. Въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека" (1904) - описание на свръхсетивната същност на човешкото същество, "Как се постигат познания за висшите светове" (1908) - описание на пътя на съвременното Посвещение, "Въведение в Тайната Наука" (1910) - описание на човешката и на световната Еволюция.

В своите лекционни курсове Рудолф Щайнер прави още и разтърсващи разкрития в областта на историята, философията, психологията, антропологията, религията. Освен това идеите за прераждане и Карма са развити по начин, достъпен за европейското съзнание.

В допълнение на това той развива новото изкуство евритмия, използващо движението за представяне на духовни процеси. Рудолф Щайнер дава още насоки и напътстия в областта на педагогиката, земедието, икономиката, медицината. Неговата цел е одухотворяване на цялата човешка култура чрез Антропософията.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница