Антропософско Общество в България - Нов поглед към Христос
 
   
 
 
Нов поглед към Христос

"Представителят на човечеството"

Една от основополагащите духовни истини, развивана неуморно от Рудолф Щайнер през цялата му дейност, е идеята на Христос като централно Същество на духовния свят, и за живота Му на Земята - като централно събитие на човешката и на земната еволюция. Рудолф Щайнер винаги говори с огромно уважение към всички религии и духовни течения, разкривайки в дълбочина техните основи. Впечатляващи са лекциите му върху Буда, Кришна, Платон и другите велики духовни водачи на човечеството. Но черпейки познание не от Евангелията, а от собствените си духовните-научни изследвания, Рудолф Щайнер разкрива Христос в коренно различна светлина - не просто като един човек, а като едно Божествено Същество, въплътило се и живяло в човешко тяло в началото на нашата ера. Това събитие, животът на Христос като човек, той нарича "Мистерията на Голгота" - централният момент на човешкото и мировото развитие. Рудолф Щайнер далеч не отхвърля останалите религии, а напротив, той ги обединява и синтезира в Антропософията, като в центъра на самата Антропософия той поставя Христовото Същество.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница