Антропософско Общество в България - След Рудолф Щайнер
 
   
 
 
След Рудолф Щайнер

Рудолф Щайнер умира на 30 март 1925 год. Направил неимоверно много за развитието на духовността в тази материалистична епоха, и до днес той се счита не само за основател на Антропософията като съвременна Духовна Наука, но и нещо повече - Антропософията не може да бъде разглеждана без неговите трудове и повече от 6000 изнесени лекции. Може да се каже, че в основата на Антропософията стои творчеството на Рудолф Щайнер, и всички останали антропософски автори надграждат поставените от него основи.

През 1928 год. е открит Новият Гьотеанум - който и досега е седалище на Единното Антропософско Общество и на Школата за Духовна Наука. Гьотеанумът е съвременен мистериен център - в него всяка година се провеждат многобройни семинари, конференции на многобройни теми и културни събития, имащи за цел одухотворяването на съвременната цивилизация.

Вторият Гьотеанум
Вторият Гьотеанум - голямата зала

Вторият Гьотеанум отвън

Вторият Гьотеанум - голямата зала

В следващите години Антропософкото Общество преживява трудни моменти, особено по време на управлението на национал-социализма в Германия, който забранява Антропософията. Същото правят и комунистическите режими в Русия и в Източна Европа. След Втората световна война обаче антропософската дейност се разгръща по целия свят - появяват се множество инициативи във всички области на културата, науката, изкуството. Антропософията се разпространява не само в Западна Европа, но и по целия свят - в Северна и Южна Америка, а след разпадането на СССР - и в Източна Европа. Днес в над 50 държави по света, включително и България, има Антропософски Общества, в други 50 има малки групи занимаващи се с Антропософия. Членовете на Единното Антропософско Общество са над 50 000, а броят на институциите по света, работещи на основата на Антропософията, е над 10 000.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница