Антропософско Общество в България - Ранните години
 
   
 
 
Ранните години

1899. Началото на века в Берлин. Рудолф Щайнер работи като писател, лектор и издател в различни кръгове. Той търси обществени структури и форми на сътрудничество, които съответстват на духа на новия век. Нарастващият социален въпрос не може да бъде разрешен с конвенции, той призовава за духовен индивидуализъм. Рудолф Щайнер вече е формулирал основната идея за това в своята "Философия на свободата", излязла през 1894 год.

1900-1901. Рудолф Щайнер изнася в Теософската библиотека възпоменателна лекции по повод смъртта на Фридрих Ницше. След още една лекция върху Гьоте той е поканен цялостен цикъл от лекции - "Мистицизмът в зората на съвременната културна епоха" през зимата на 1900/1901. Следващата зима, 1901/1902, той говори върху "Християнството като мистичен факт". И двата цикъла с лекции са публикувани като книги.

1902. Новооснованата Немска Секция на Теософското Общество търси Генерален Секретар. Избран е Рудолф Щайнер. Той се съгласява да приеме поста при условие, че може да работи на основата на своите собствени духовно-научни изследвания, и че с него ще работи Мари фон Сиверс (по-късно негова съпруга). Сред 120-те членове Рудолф Щайнер намира хора, споделящи целта му за оформяне на културата и обществото според развитието на духовната индивидуалност в човешките същества.

Мари фон Сиверс (1967-1948) 

За нея по-късно Рудолф Щайнер пише в своята останала незавършена "Автобиография": "Мари фон Сиверс бе индивидуалността, която с цялото си същество даде възможността да не се допусне нищо със сектантски характер в това, което възникна сред нас, и вместо това му придаде универсален характер, поставящ го в духовния и културен живот."

1902-1912. Рудолф Щайнер и Мари фон Сиверс развиват Теософското Общество в немско-говорящите страни. Рудолф Щайнер започва и активна лекторска дейност по широк кръг теми в цяла Европа. 

1903.  Рудолф Щайнер издава месечното списание "Луцифер" (Носителят на Светлината) за да има възможност за независимост от теософските догми. В него първо излизат серия статии върху "Как се постигат познания за висшите светове".

1907. Рудолф Щайнер организира международна теософска конференция в Мюнхен. Той използва и художествени елементи, загатващи за Гьотеанума, който той ще построи по-късно.

1908. Мари фон Сиверс основава издателска къща (първоначално наречена Philosophisch-Theosophische Verlag, а от 1913 год. - Philosophisch-Anthroposophischer Verlag). Тя публикува фундаментални антропософски трудове като:

  • 1904 год. - "Теософия. Въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека"
  • 1909 год. - "Въведение в Тайната Наука"
  • 1911 год. - "Духовното ръководство на човека и човечеството"
 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница