Антропософско Общество в България - Преструктуриране и задълбочаване
 
   
 
 
Преструктуриране и задълбочаване

1922-1923. Гьотеанумът е унищожен от палеж в новогодишната нощ на 1922-1923 год. Огънят е проявление на нарастващата опозиция и показва, че Антропософското Общество, основано през 1912/13 год. с около 3 000 членове, чиито брой вече е нарастнал на 12 000, с многобройни дейности в множество държави, се нуждае от адаптиране към променилите се обстоятелства. Рудолф Щайнер работи в насока на това да има независими Антропософски Общества, основани във всяка страна. Планът е на Коледа да ги обедини в международна структура. Взето е решение за повторно построяване на Гьотеанума.

Коледа 1923. По време на Коледната Конференция от 24 декември 1923 до 1 януари 1924 год. Рудолф Щайнер основава Единното Антропософско Общество. Той отправя молба към Алберт Щефен, Мари Щайнер, Ита Вегман, Елизабет Врееде и Гюнтер Вахсмут да служат на инициативно-ориентирания Управителен Съвет и сам поема ролята на председател.

В същото време той основава и Школата за Духовна Наука като център на духовна дейност, и като нейн ръководител разпределя дейността й в следните класове и секции:

  • Oбща антропософска секция
  • Педагогическа секция
  • Медицинска секция
  • Секция за ораторско изкуство, евритмия и музика
  • Секция за изящни изкуства
  • Математическо-астрономическа секция
  • Естествено-научна секция
  • Секция за духовните стремежи на младежта

По-късно са добавени:

  • Секция за социални науки
  • Секция за биодинамично земеделие

Новата сграда на Гьотеанума е замислена като център на тази дейност, разпростираща се по целия свят. Рудолф Щайнер създава модел на неговия външен вид. Публикуваните издания на лекциите на Рудолф Щайнер, досега достъпни само за членове, стават достъпни за всеки. Приложение към седмичника "Das Goetheanum" става официално издание на Обществото ("Какво се случва в Антропософското Общество").

1924-1925. В резултат на лекционните курсове, които Рудолф Щайнер изнася по молба на различни групи хора, възникват допълнителни културни инициативи. Сред тях са биодинамичното земеделие, което прилага екологични и социални принципи за да осигури бъдещето на земеделието, антропософската лечебна педагогика с идеи за терапия, предназначена и работеща за хора с увреждания, и разширяване на актьорското и рецитаторското изкуство чрез неговия лекционен цикъл по рецитация и драматургия през 1924 год.

По време на своята мащабна лекторска дейност, както и в своите "Ръководни антропософски принципи" и "Михаелови писма", Рудолф Щайнер формулира Антропософията по нов начин.

Рудолф Щайнер умира на 30 март 1925 год. след като шест месеца е бил прикован на легло. Така преструктурирането на Антропософското Общество, което той започва, остава незавършено.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница