Антропософско Общество в България - Разширение и професионализация
 
   
 
 
Разширение и професионализация

70те години на XX век

По света се появяват много нови училища, ферми, изследователски курсове, центрове за обучение, клиники, фармацевтични и терапевтични институти и места за лечебна педагогика и терапия, имащи своите корени в Антропософията. Основаването на болницата Herdecke Community Hospital през 1969 год. в Германия бележи началото на нов период на развитие.

По всички краища на света започват програми за професионално обучение в биодинамично земеделие, антропософски-разширена медицина и артистични професии. Фундаментални изследвания в частни институти, както и в колежи и университети, биват отразени в научни, професионални и общи антропософски публикации.

Асоциации и комитети, независими от Антропософското Общество, координират различните си дейности. Антропософското Общество действа като център и свързващо звено на различните движения чрез професионални конференции, културен обмен и изследвания. Активно се провеждат местни, регионални и международни конференции. На различни места се появяват центрове за обучение, предлагащи широк набор от курсове.

Герхард Кийнли
1923-1983

Лекар, инициатор на Herdecke Community Hospital, съосновател на независимия университет Witten/Herdecke в началото на 80те години.

80те години на XX век

През 80те години на XX век започват антропософски културни инициативи на кризисни в социално отношение места, като например анти-апартейд Валдорфски училища и детски градини в Южна Африка, културна дейност в бедняшките квартали на Сао Пауло, обществена дейност в затвори, терапия за наркомани, грижа за възрастни хора и други.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница