Кредо на Християнската Общност
Кредо на Християнската Общност

Кредо

превод от руски: Стелиана Прангова

Едно всемогъщо, духовно-физическо Божествено Същество е в основата на Съществуването на Небето и Земята, което бащински предвожда Своите създания.

Христос, чрез Когото хората постигнаха оживотворяване на отмиращото Земно Битие, е за това Божествено Същество като роден във Вечността Син.

В земния свят в Исус се прояви Христос като човек.

Раждането на Исус на Земята е едно действие на Светия Дух, Който, за да излекува духовно човечеството от греховете на плътта, подготви сина на Мария като обвивка на Христос.

Христос Исус изстрада по времето на Пилат Понтийски смъртта на Кръста и беше спуснат в гроба на Земята.

В царството на смъртта Той се превърна в закрилник на мъртвите, които бяха изгубили своята Божествена Същност.

И тогава, след три дни, Той победи смъртта.

От тогава Той е Господарят на Небесните сили върху Земята и живее като Предводител на делата на Отца, които стоят в основата на световете.

В името на мировото развитие един ден Той ще се съедини с тези, които - благодарение на своите собствени действия - Той ще изтръгне от смъртта на Материята.

Чрез Него Светият Дух може да работи.

Общности, чиито членове чувствуват в себе си присъствието на Христос, могат да се обединят в една Църква, към която да принадлежат всички, които усещат изцеляващата сила на Христос.

Те могат да се надяват, че ще преодолеят болестта на греха, както и че човешкото същество ще устои и запази своя предназначен за Вечността живот.

Да, това е така.