Михаела Гьоклер - Тема на годината 2007 / 2008
Михаела Гьоклер
Тема на годината 2007 / 2008

Пътища за развиване на сърдечното мислене чрез практикуване на медитация и изкуство

Тема на годината

превод от английски: Диана Ботушарова

Свързващи сили

Като продължение на мотива "мислене със сърцето", темата на тази година разглежда вътрешната връзка между медитация и изкуство - елементи, които ни водят отвъд прага и ни връщат в живота.

Творящата светлинна същност
сияе през широкия простор,
изпълвайки света с живот.
Благословията на любовта
излива топлина през вековете,
вестейки откровението на всемира.
Духовни пратеници свързват
творящата светлинна същност
със откровението на душата.
Когато с двете свърже
човекът истинската своя същност,
в духовни висини ще заживее.


"Портата на посвещението", Сцена 3
Творящата светлинна същност
сияе от човек към друг човек,
за да изпълни с истина света.
Благословията на любовта
душата стопля в друга, за да създаде
блаженството на световете.
И пратеници на духа обединяват
благословеното човешко дело
със мировите цели.
И щом човек, откриващ се във друг човек
успее тези две неща да съчетае,
чрез топлината на душата засиява
духовна светлина.

"Портата на посвещението", Сцена 7

През последните две години, работата върху пътищата за развитие на сърдечното мислене сближи големи области от Антропософското общество. Ние бихме искали да продължим тези усилия и през 2007 г., като наблегнем върху практикуването на медитация и изкуство. Оказва се, че твърде различни на пръв поглед неща - от една страна художественото творчество, изявяващо се решително във външния свят, за да стане видимо и от друга страна медитативната работа, ориентирана към вътрешния свят - са всъщност много близки и се свързват помежду си в практиката.

Медитации върху светлината

Медитативната работа може да бъде извор на вдъхновение за художествено творчество, независимо дали това става в слово, в мисли, в дейността на чувствата или при изявяване на воля, моралност и характер. Освен това, художествената работа предлага неизчерпаем стимул за медитативно вглъбяване в силите, които формират света като цвят, пропорция, взаимоотношения между звуци, езиков израз и материални процеси в природата и в космоса.

Рудолф Щайнер отрежда централно място на връзката между изкуство и медитация, представяйки я в Мистерийните си драми. Затова поставихме в началото на нашата тема за годината двете медитации за светлината и любовта от първата драма - "Портата на посвещението". Като напътствие, първата медитация описва пътя през прага в духовния свят; като подкрепяща сила, втората медитация описва обратния път през прага в живота тук. Общото и в двата пътя са светлината и любовта - сиянието на сърцето и топлината на познанието - силите, които свързват световете и вътрешната същност.

Култура на сърцето в действие

Проследявайки развитието на главните действащи лица в драмите, особено впечатление прави начина, по който те разговарят помежду си: искрено търсещи, открити, живо присъстващи. Ние ставаме свидетели на една школа, която се живее, на една култура на сърцето, която се практикува. В Гьотеанума се подготвя нова постановка на Мистерийните драми. Ние препоръчаме освен с Мистерийните драми, да се работи и с лекционния цикъл на Рудолф Щайнер "Прага на духовния свят" (СС № 147), както и с главата "Върху някои от действията на посвещението" от "Как се постигат познания за висшите светове".

Тези предложения за работа представляват и едно осъзнаване на факта, че художественият импулс на антропософията има нужда от нов стимул в стотната година от своята история. Този стимул може да възникне чрез практикуване на споменатите упражнения.

Михаела Гльоклер
за Колегиума на Школата за Духовна Наука