Антропософско Общество в България - Антропософски книги, лекции и статии
 
   
 
 

Рудолф Щайнер

Основни книги
Лекционни цикли
Медитативна литература
Избрани лекции и статии
 1. Аримановата измама
 2. Библията и мъдростта
 3. В зората на Михаеловата епоха
 4. За тримата Маги. (извадка от лекцията)
 5. Езотеризмът в Евангелието на Маркo
 6. Живот и смърт. Големият пазач на Прага
 7. Изкупление и освобождение
 8. Индивидуална и Универсална Карма. Ариман като Карма на Луцифер
 9. Индивидуалността на Илия, Йоан, Рафаел, Новалис. Последното обръщение на Рудолф Щайнер
 10. Какво прави Ангелът в нашето астрално тяло
 11. Коледният Празник в променящия се ход на времето
 12. Космическият смисъл на Десетата Йерархия
 13. Кришна - светлинните одежди на Христос
 14. Любовта и нейното значение за света
 15. Манихейството
 16. Мистерията на Голгота
 17. Мистерията на Голгота като смислов център на историческите събития
 18. Коледно съзерцание. Мистерията на Логоса
 19. Мистичният Агнец и неговата връзка със Зодиака
 20. Митът за Прометей
 21. Михаиловият път към Христос
 22. Младежта в епохата на светлината
 23. Младото поколение и повратната точка в развитието на човечеството
 24. Новото небе и новата Земя
 25. Осмата сфера
 26. Относно позицията на членовете към Обществото
 27. Отношението на Михаел към историята на Антропософското Движение
 28. Прераждане и Карма. Необходими представи за гледната точка на съвременната естествена наука
 29. Преходът от Старото Слънце към Старата Луна
 30. Светата Троица. Празник на освобождението на човешкия дух
 31. Слово при полагане на основния камък на Гьотеанума
 32. Съзерцание на Аза от 12 страни. Мисленето на сърцето
 33. Същността на Дева София и на Светия Дух
 34. Смисълът на живота. Растеж, старост, прераждане
 35. Смисълът на живота. Участието на човека в Еволюцията
 36. Способностите на човешката душа и тяхното развитие
 37. Тайната на Троицата и посланието на Духа
 38. Троянската война
 39. Учението на Буда. Осемстепенният път
 40. Христовият импулс и съзнанието за Аза
 41. Христос като господар на Кармата. Мистерията на Голгота и нейният окултен смисъл
 42. Христос по времето на Голгота и Христос в XX век
 43. Човекът като арена на борбата между Луцифер и Ариман
 44. Психологическите основи на антропософията и отношението й към теорията на познанието (Болонската лекция). Лекция, изнесена на Четвъртия международен конгрес по философия на 8 април 1911 г. в Болоня, Италия
 45. Съществото Антропософия
 46. Лекция за Петдесетница

Други автори

Книги
Лекции и статии
 1. Атис Фльори - Коледният конгрес през 1923 год. и Петдесятницата на модерните времена
 2. Валтер Бюлер - Медитацията като път на познание
 3. Валтер Куглер - Рудолф Щайнер и неговата "Философия на свободата"
 4. Вирджиния Сийз - Биографично представяне на Сергей Прокофиев
 5. Вихра Калапишева - Човекът между истината и доброто и лъжата и злото в светлината на Aнтропософията
 6. Георги Акабалиев - Обръщение към участниците в конференцията. Международна конференция "Изграждане на Антропософското Общество като носител на Михаиловия импулс" по случай учредяването на Антропософското Общество в България
 7. Вирджиния Сийз - Променящите се взаимовръзки между външния и вътрешния свят
 8. Джон Джоселин - Божествеността на Зодиака и величието на Човека
 9. Димитър Димчев - Антропософията - "Не аз, а Христос в мен"
 10. Емил Танев - "Антропософски ориентираната медицина"
 11. Златозарка Дечева - Мистерията на Голгота
 12. Иванка Кирова - Защо съвременният човек се страхува от духовно познание?
 13. Иванка Кирова - Физиология на астралната организация на човека
 14. Инго Юнге - Перспективите пред човечеството в началото на третото хилядолетие и връзката им с Христовия импулс от края на второто хилядолетие
 15. Карл Унгер - Какво представлява Антропософията
 16. Кредо на Християнската Общност
 17. Мари Щайнер - В памет на Рудолф Щайнер
 18. Мари Щайнер - Предговор към "Бхагавад Гита и посланията на апостол Павел"
 19. Мари Щайнер - Призив за помирение
 20. Мария Апостолова - Михаилово стихотворение
 21. Михаела Гьоклер - Духовното изживяване като източник на сила
 22. Планетарни съотношения
 23. Радослав Радев - В навечерието на Коледния празник. Раждането на Христос-Аз в човешкото същество
 24. Радослав Радев - Вътрешното развитие в противовес на материализма и като спасение от терора
 25. Радослав Радев - Настоящето в светлината на миналото. Окултните причини за съвременния свят
 26. Радослав Радев - Символът на Космическия Кръст. От Разпятието Христово до Антропософията
 27. Радослав Радев - Трите мирови принципа: Бог, Вселена, Човек. Антропософското разбиране на основите на света
 28. Сергей Прокофиев - Някои основни антропософски понятия
 29. Тери Гудфелоу - Чиракът и вълшебникът
 30. Христо Кирилов - Християнство. Ислям. Корени на ислямския тероризъм.
 31. 10.2012 - Семинар на тема "Ролята на парите и импулсът на братството в съвременния икономически живот"
 32. 11.2012 - Семинар на тема "Живот и смърт. Култура на умирането"
 33. 06.2013 - Семинар на тема "Личната мисия на Рудолф Щайнер"
 34. Недялко Абаджиев - Бил ли е Димо Даскалов ученик на Петър Дънов?
Теми на годината
 1. Сергей Прокофиев - Тема на годината 2002 / 2003. Човекът в полето на напрежение между Ангелите и противоположните сили
 2. Тема на годината 2003 / 2004. Метаморфозите на интелигентността и съотговорността в развитието на съвременния свят
 3. Вирджиния Сийз - Тема на годината 2004 / 2005. Метаморфозите на космическата интелигентност и вътрешното усъвършенстване
 4. Вирджиния Сийз - Тема на годината 2005 / 2006. Изграждане на мислене на сърцето
 5. Йоханес Кюл - Тема на годината 2006 / 2007. Път за развитие на сърдечното мислене
 6. Михаела Гьоклер - Тема на годината 2007 / 2008. Пътища за развиване на сърдечното мислене чрез практикуване на медитация и изкуство
 7. Хайнц Цимерман - Тема на годината 2008 / 2009. Упражнения водещи към култура на сърцето
 8. Йоханес Кюл - Тема на годината 2009 / 2010. Сърдечното мислене като орган за възприемане на развитието и метаморфозата
 9. Сергей Прокофиев - Тема на годината 2010 / 2011. Съдбата на Аза в епохата на етерния Христос
 10. Сергей Прокофиев - Тема на годината 2011 / 2012. Антропософията – Розенкройцерството на нашето време
 11. Пол Макай - Тема на годината – 2012 / 2013. Идентичността на Антропософското общество
 12. Кристиане Хайд - Тема на годината – 2013 / 2014. Азът познава себе си – измерения на основополагащия камък
Поезия
 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница