Антропософско Общество в България - Антропософски книги, лекции и статии
 
   
 
 
Въведение в Тайната наука

  Заглавие Въведение в Тайната наука
  Автор Рудолф Щайнер
  Оригинално издание 1910 г.
  Превод Димо Даскалов и Димитър Димчев
  Издателство „Даскалов” 1992 г.
  ISBN 954-495-012-5
  Видяно 2 661 пъти
  Четене

Резюме
Тази книга е публикувана за пръв път през 1910 г. и - като един вид продължение на \"Теософия\" (Събр. Съч. 9) и \"Как се постигат познания за висшите светове\" (Събр. Съч. 10) - представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на Рудолф Щайнер.

Авторът проследява възникването и еволюцията на човека и света в един сам по себе си подвижен и развиващ се космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което - без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето - фактически е преодоляло границите на времето и пространството.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница